Samhälle

Regler vid publicering på nätet – yttrandefrihet och utgivningsbevis

Får man skriva vad som helst på nätet? Har myndigheter rätt att censurera? Vad är hets mot folkgrupp och vad kan hända? Har jag yttrandefrihet på min blogg?

Frågorna kring publicering på nätet är många. Här finner du svar som rör yttrandefrihetsgrundlagen, hur du skaffar utgivningsbevis och vad du bör tänka på. Om du bara letar efter snabba svar, titta i sammanfattningen längst ned.

Allmänt om publicering

Chefredaktör'nPublicering på nätet skiljer sig från traditionella medier och lyder under andra lagar. I synnerhet dessa:

Detta är dock en sanning med modifikation. Olika lagar gäller under olika förutsättningar, vilket jag tänker försöka bena ut.

Därför ska du grundlagsskydda din webbplats

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats blir skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen. Det är det starkaste skyddet som går att få och innebär att myndigheter inte har rätt att lägga sig i vad du publicerar. Det blir olagligt för myndigheter att censurera.

År 2006 stängdes Sverigedemokraternas webbplats ”SD-kuriren” ned av webbhotellsleverantören efter påtryckningar från utrikesdepartementet. Detta hade dock varit totalt grundlagsvidrigt om partiet ifråga hade ett utgivningsbevis.

Genom utgivningsbeviset utses en ansvarig utgivare. En ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig för allt som publiceras på webbplatsen.

Ett utgivningsbevis är bra därför att:

Police brutality

 • Skyddad mot censur. Myndigheter får inte förhandsgranska eller på annat sätt försvåra publiceringen. De får heller inte ingripa i vad du ska publicera. Det kan bara ske i efterhand.
 • Personuppgiftslagen gäller inte. Du får publicera personuppgifter utan de restriktioner som personuppgiftslagen (PUL) annars innebär.
 • Ansvaret klargörs. Man tydliggör framför allt för allmänheten, men också internt, vem som har ansvaret vid yttrandefrihetsbrott.
 • En enda person ansvarig. En enda person, ansvarige utgivaren, ansvarar för vad som publiceras och därmed eventuella yttrandefrihetsbrott. Inget får publiceras mot dennes vilja och ansvarig utgivare har alltid sista ordet om vad som ska publiceras.
 • Meddelarskydd. Den som meddelar en verksamhet som har ansvarig utgivare, till exempel en journalist, har rätt att vara anonym. Detta är inskrivet i grundlagen, och en journalist kan aldrig kräva att du ska offentliggöra ditt namn.
 • Källskydd. Myndigheter inte får efterforska meddelarens namn. Det innebär att en myndighet inte får ta reda på vem som har tipsat en journalist.
 • Anonymitetsskydd. De som jobbar i redaktionen får inte avslöja vem meddelaren är. Läs föregående mening en gång till för säkerhets skull. Du får inte avslöja vem meddelaren är. Det är inget som du kan välja, utan det är en skyldighet du har som publicist.

I mina ögon är just censurskyddet och de olika skydden för meddelares anonymitet som är det centrala i grundlagsskyddet. Sedan är det förstås bekvämt för justitiekanslern (JK) och åklagarväsendet att ha en enda person att vända sig till om något olagligt publiceras.

Med stor makt kommer stort ansvar

AnonymousNu är det inte så att man är utan ansvar om man har ett utgivningsbevis. I stället gäller ett antal brott som definieras i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Yttrandefrihetsgrundlagens brott är densamma och innehåller bara en hänvisning till tryckfrihetsförordningen.

Det finns 18 tryckfrihetsbrott man kan dömas för:

 1. högförräderi
 2. krigsanstiftan
 3. spioneri
 4. obehörig befattning med hemlig uppgift
 5. vårdslöshet med hemlig uppgift
 6. uppror
 7. landsförräderi eller landssvek
 8. landsskadlig vårdslöshet
 9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet
 10. uppvigling
 11. hets mot folkgrupp
 12. brott mot medborgerlig frihet
 13. olaga våldsskildring
 14. förtal
 15. förolämpning
 16. olaga hot
 17. hot mot tjänsteman
 18. övergrepp i rättssak

Läser man listan för första gången kanske man inte tror att det berör dig speciellt mycket som nätpublicist. Men hets mot folkgrupp, förtal, förolämpning och olaga hot är vanliga på nätet och förmodligen det du kommer att stöta på mest.

Jag kan upplysa dig om att annonser däremot inte går att grundlagsskydda. De betraktas som en extern del och omfattas inte av utgivningsbeviset. En ansvarig utgivare kan alltså inte hållas ansvarig för brott som begås genom en annons. Det är i stället den som faktiskt driver verksamheten som är ansvarig för annonserna.

Om du har begått ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott så är det justitiekanslern (JK) som fungerar som en exklusiv åklagare som kan åtala. Alla stämningar måste alltså gå genom justitiekanslern.

Bloggar, forum och kommentarer kan nästan skyddas

Det är viktigt att poängtera att innehållet i databasen (alltså webbplatsen) endast får ändras av den som driver verksamheten. Om du har ett forum eller en blogg med kommentarer kan du inte få ett utgivningsbevis. Då gäller i stället lagen om elektroniska anslagstavlor.

Lagen om elektroniska anslagstavlor innebär att om du stöter på ett inlägg där någon uttrycker exempelvis hets mot folkgrupp ska du plocka bort det inom skälig tid. ”Skälig tid” är svårt att definiera, utan det beror delvis på storleken på ditt forum. Men tonvikten ligger på att inlägg som bryter mot lagen ska tas bort så fort som möjligt. Det är eftergranskning som gäller och den som skrivit inlägget är ansvarig för innehållet. Du kan i detta läget endast åtalas för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor om du underlåter dig att ta bort meddelandet. Inläggsförfattaren är den som åtalas för hets mot folkgrupp.

Har du nyheter och ett forum på din webbplats och ändå vill ha ett utgivningsbevis för nyheterna finns det lösningar på problemet.

 • Förhandsgranskning. Du kan granska alla inlägg innan de visas. Det innebär att varje inlägg eller kommentar därmed är skyddat av grundlagen och du därmed som ansvarig utgivare är ansvarig för vad som står i dem (det är alltså du som åtalas för hets mot folkgrupp och inte inläggsförfattaren). Tänk på att det är mycket tidskrävande att läsa igenom alla kommentarer och inlägg om du har en stor webbplats. Det kan ta död på diskussioner i speciellt forum och är direkt opraktiskt om forumet växer i snabb takt.
 • Dela upp webbplatsen i sektioner. Placera forumet eller kommentarerna i en egen layout som tydligt skiljer sig från den del som ska omfattas av utgivningsbeviset. Det måste göras tydligt så att inga missförstånd kan uppstå, och du bör även redogöra för din uppdelning för Radio- och TV-verket. Om det finns risk för missförstånd kommer du inte att få något utgivningsbevis, eller få det indraget. Radio- och TV-verket rekommenderar en egen färg eller ett annat sidhuvud för forumet, och att länken helst öppnas i ett nytt fönster.

När det gäller kommentarer på en blogg kan man lösa det genom att visa en länk i stil med ”Det finns 34 kommentarer som ännu inte godkänts, klicka här för att läsa dem” som öppnar ett nytt fönster med en annan layout. Därmed faller de inte under yttrandefrihetsgrundlagen, utan lagen om elektroniska anslagstavlor som innebär att du kan eftergranska kommentarerna.

Om du vill ha det bästa av två världar skulle jag rekommendera dig att öppna alla kommentarer i ett nytt fönster, och i efterhand välja ut de kommentarer som ska synas direkt under din nyhet eller blogginlägg. På så vis kan alla läsa kommentarerna omedelbart, samtidigt som du aktivt tar fram de lite mer kärnfulla kommentarerna (som därmed lyder under grundlag).

Det viktigaste är att det görs utan risk för missförstånd eller gråzoner. Du kan aldrig vara övertydlig i den här frågan.

Vem kan bli utgivare?

För att bli en ansvarig utgivare måste du…

 • vara minst 18 år
 • ha fast bostad i Sverige
 • får inte ha en förvaltare
 • får inte vara försatt i konkurs

Så skaffar du utgivningsbevis

Utgivningsbevis för internet, radio och tv administreras av Radio- och TV-verket och ger din webbplats grundlagsskydd. Det gäller i tio år och kostar 2 000 kronor. Du skickar in följande dokument till dem:

 1. Personbevis. Ett intyg som helt enkelt bevisar att du är du. Du måste beställa två exemplar och det sker kostnadsfritt från Skatteverket som skickar dem till din folkbokföringsadress.
 2. Förvaltarfrihetsbevis. Om du har en ekonomisk förvaltare (på grund av sjukdom eller annan oförmåga att hantera din ekonomi) kan du inte bli ansvarig utgivare. Du måste kunna stå på egna ben. Du skickar in ett exemplar av ditt personbevis till Överförmyndarnämnden i din kommun som sedan attesterar att du saknar förvaltare. Du bör nu alltså ha två personbevis. Ett med överförmyndarens attest och ett ”rent”.
 3. Registreringsbevis. Om du har ett företag eller förening måste du intyga att du bedriver näringsverksamhet och att du har firmatecknarens tillåtelse. Beställs från Bolagsverket och kostar 200 kronor.
 4. Konkursfrihetsbevis. Detta dokument fastslår att din verksamhet inte är försatt i konkurs. Beställs också från Bolagsverket.
 5. Ansökan om utgivningsbevis för databas. Detta är alltså själva dokumentet där du ansöker om utgivningsbeviset, eller databasanmälan som det kallas, och finns hos Radio- och TV-verket. I den ska du ange databasens namn (webbplatsens namn), vem som bedriver verksamheten, en teknisk beskrivning hur innehållet tillhandahålls och till vem, var databasen finns geografiskt samt vem som är ansvarig utgivare.

Med databas menas en samling av information som är lagrad för automatiserad databehandling. En webbplats betraktas som en databas även om det bara finns en webbsida på den. Huvudsaken är att databasen ska framstå som en sammanhållen tjänst för besökaren, till exempel genom en gemensam design och sidhuvud.

Sammanfattning

En webbplats lyder under personuppgiftslagen (PUL) som i grova drag innebär att du inte får hantera personuppgifter. En personuppgift är allt som kan hänföras till en person; alltså bild, adress, personnummer eller utförlig beskrivning. Du måste ha tillåtelse vid hantering av personuppgifter. Om du bedriver journalistisk verksamhet kan du undantas PUL, men det måste prövas i domstol.

Om du skaffar ett utgivningsbevis för 2 000 kronor får din webbplats censurskydd från myndigheter. PUL gäller inte alls och ingen prövning i domstol behöver ske. En ansvarig utgivare måste utses och denne blir ensam ansvarig för eventuella brott på webbplatsen. Det gäller bara tryckfrihetsbrott och de är 18 till antalet; hets mot folkgrupp, uppvigling, förtal med flera.

Diskussionsforum och kommentarer på exempelvis bloggar omfattas inte av utgivningsbeviset om de inte förhandsgranskas innan de publiceras. Det går också att lösa genom att dela upp webbplatsen i olika delar (med olika design). Bara en del kan vara grundlagsskyddad.

I en senare artikel kommer jag att gå igenom vad som gäller för personuppgifter samt mer detaljerat om de tekniska kraven för utgivningsbevis.

Uppdateringar

Detta är förstås en fråga som är beroende av aktuell lagstiftning, prejudikat med mera. Därför presenterar jag under denna rubrik ändringar, tillägg och dylikt och låter resten av texten ovan vara orörd.

 • HD-dom om nätkommentarer (mars 2014): ”Ansvariga utgivare för sajter med omodererade kommentarer är inte ansvariga för påhopp och förtal som skrivs av utomstående på kommentarsfält, slår Högsta domstolen, HD, fast.”

Sydsvenskan kan inte få grundlagsskydd på Pirate Bay

Joakim Jardenberg har spridit en del rykten i sin blogg samt på Jaiku om att Pirate Bay är skyddat av grundlagen eftersom Sydsvenskan laddat upp en av sina artiklar där:

För å tredje sidan har vi Sydsvenskan som har publicerat material på TPB. Material som är skyddat enligt TF/YGL och som det rimligtvis borde vara grundlagsvidrigt att hindra Sydsvenskan från att sprida. Sydsvenskans ansvarige utgivare, Daniel Lundström Sandström, borde ha ett och annat att säga om alla försök att stänga ner hans distributionskanal.

Som publicist och ansvarig utgivare för just en webbplats känner jag att det är dags att trycka på stoppknappen och försöka förklara hur det egentligen ligger till.

Free speechI korthet:

Sydsvenskan åtnjuter inte grundlagsskydd genom yttrandefrihetsgrundlagen genom att publicera material på Pirate Bay. Inte heller Pirate Bay kan åberopa lagstöd för detta. Detta på grund av att yttrandefrihetsgrundlagen implicit endast omfattar de databaser som anges i utgivningsbeviset. Då man inte kan ange någon annans webbplats (Pirate Bay) i sitt utgivningsbevis, kan Sydsvenskan med största sannolikhet inte stödja sig på kränkning av grundlagsskyddet för eventuella intrång eller avstängningar som görs på Pirate Bay.

Så till den långa versionen:

Först av allt måste vi skilja på två lagar. Dels tryckfrihetsförordningen (TF) respektive yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Den förra är en grundlag trots att namnet antyder att det är en förordning. Men lagen är så gammal att distinktionen mellan grundlag och förordning inte var gjord på den tiden.

Tryckfrihetsförordningen är en närmast 300 år gammal lag som gäller tryckta medier såsom tidningar och tidskrifter. Yttrandefrihetsgrundlagen är i sammanhanget en modern tillämpning av tryckfrihetsförordningen som gäller nyare tekniska tillämpningar såsom radio och internet.

Som nätpublicist ansöker man om ett utgivningsbevis vilket är ett dokument som intygar att webbplatsen ifråga är skyddat av yttrandefrihetsgrundlagen.

För att få ett utgivningsbevis förutsätts att du:

 • är fri från en förvaltare
 • inte är försatt i konkurs
 • bedriver näringsverksamhet
 • betalt en avgift på 2 000 kronor
 • definierar de databaser vilka omfattas av utgivningsbeviset
 • har utsett en ansvarig utgivare som är straffrättsligt ansvarig för innehållet som publiceras
 • ansvarig utgivare har sista ordet för vad som publiceras, och absolut ingenting får publiceras mot dennes vilja

När man registrerar en databas för utgivning registrerar man databasen och endast databasen. Ordet ”databas” är ungefär en vag term för en samling innehåll i digital form, vilket oftast resulterar i en webbplats. Webbplatsen ifråga är alltså därmed skyddad under grundlagen.

Det är viktigt att poängtera att man måste behålla samma design på hela webbplatsen för att den ska falla under grundlagen. Om du genom en länk hamnar på en annan del av webbplatsen som är annorlunda utformad gäller inte grundlagsskyddet, och du kommer därmed inte att erhålla ett utgivningsbevis. Inga oklarheter om var webbsidan hör hemma får alltså finnas.

Varför skaffar man då utgivningsbevis? Detta är inte huvudfokuset för artikeln, men jag ska ge den intresserade läsaren ett svar på frågan för att sätta det i sammanhanget.

 • myndigheter får inte censurera
 • personuppgiftslagen gäller inte
 • man klargör vem som har ansvaret vid yttrandefrihetsbrott
 • en enda person, ansvarige utgivaren, ansvarar för vad som publiceras
 • meddelare har rätt att vara anonyma
 • myndigheter inte får efterforska meddelarens namn
 • de som jobbar i redaktionen får inte avslöja vem meddelaren är

Grundlagsskyddet gäller databasen och ingenting annat

Grundlagsskyddet är alltså inget abstrakt tingest som kan appliceras på utövaren av yttrandet. Väljer jag som ansvarig utgivare att skriva en artikel för en annan webbplats, följer inte mitt utgivarskap med till den andra webbplatsen. Likaledes gäller den information jag publicerar. Det som publiceras på min webbplats är grundlagsskyddad. Men den är inte skyddad när jag laddar upp den till Pirate Bay, och Pirate Bay kan orimligen bli skyddat.

Således kan man alltså inte hävda att Sydsvenskans publicering av sitt eget material på Pirate Bay, att en nedstängning  av Pirate Bay skulle inkräkta på Sydsvenskans yttrandefrihet. Yttrandefriheten sträcker sig inom de områden som Sydsvenskan har angivit: deras tidning och deras webbplats.

Även nyhetsbrev som skickas ut via e-post kan grundlagsskyddas, men då är det återigen det enskilda brevet som är skyddat. Om Sydsvenskan vill publicera sitt material i ”Helges nyhetsbrev om 50-talsmusik” innebär det inte att yttrandefriheten följer med dit i släptåg.

Radio- och TV-verket är ansvarig för utgivningsbevis för internet

Men vi kan gräva djupare i detaljer än så. Som redan nämnts har vi tryckfrihetsförordningen, och den är reglerad av Patent- och registreringsverket och de handhar registreringar av tidskrifter och tidningar. Börjar vi sända material via etern eller internet så gäller yttrandefrihetsgrundlagen och då är det Radio- och TV-verket vi ska kontakta för utgivningsbevis.

Radio- och TV-verket gör en distinktion mellan push respektive pull. Med push menar man exempelvis etersändningar som hela tiden sänder ut innehåll oberoende om någon efterfrågar den. Med pull menar man exempelvis webbsidor där man måste ta del av innehållet genom en aktiv handling, som att skriva in en webbadress.

De frågeställningar som har problematiserats i sammanhanget har berört övervägandet att göra en teknikneutral yttrandefrihet då tekniken hela tiden avancerar. Men det har mötts av ett tveäggat svärd då förändringar i yttrandefriheten kan ge allvarliga och svårförutsägbara konsekvenser. Dagens yttrandefrihet, genom både YGL och TF, är tämligen väl inarbetade och vi vet ganska väl vad som händer när vi tillämpar dem.

Detta klargörande kommer från eder publicist Peter Dahlgren, ansvarig utgivare. Men på denna webbplats är jag dock bara eder bloggare. 😉

Min debattartikel om FRA-lagen i tidningen

Nu finns min andra debattartikel om FRA-lagen att läsa på Smålandspostens hemsida: Efter FRA kommer nog ett nationellt DNA-register. Skriv gärna en kommentar (på tidningens hemsida) om vad du tycker om FRA-lagen.

Tidningsredaktioner redigerar självklart texten, så du finner originalet här: Efter FRA kommer ett nationellt DNA-register. Den mest anmärkningsvärda ändringen är meningen ”Andelen röstboskap i riksdagen är påtaglig” som parafraserats till ”Andelen röstande i riksdagen är påtaglig”, vilket är en helt idiotisk ändring. Det är väl fullkomligt självklart att man röstar i riksdagen!

Jag har även skrivit en debattartikel innan lagen röstades igenom (Respektera vår personliga integritet) eller originalet här.

Skärmdumpar av knuff.se under veckan FRA-lagen röstades igenom

Jag fick en idé några dagar innan den 18 juni. Dagen då FRA-lagen röstades igenom. Jag tog en skärmdump av knuff.se en gång om dagen mellan den 16 och 22 juni för att dokumentera diskussionen kring lagförslaget. Jag har en magkänsla av att det kan få ett historiskt värde.

16 juni kl 20.43

17 juni kl 22.33

18 juni kl 15.20

19 juni kl 16.34

20 juni kl 13.51

21 juni kl 16.40

22 juni kl 15.12

…och några dagar senare den 26 juni kl 01.23

Sprid dem vind för våg. Men ange gärna källan, både Backend Media och knuff.se.

Så kommer FRA att söka efter data

FRA kommer att använda hundratusentals sökbegrepp. Bland dessa finns unika namn, vapen och kemiska formler.

I korthet

 • FRA har flera hundra tusen sökbegrepp.
 • Nyckelorden kan vara det särskilda namnet på ett vapensystem, annan teknisk terminologi eller unika namn och språk.
 • Nyckelorden kan vara kemiska formler.
 • Nyckelorden består också av svenska termer.
 • Trafikdata långtidslagras; vad, vem och när ett e-brev skickats inklusive ip-nummer.
 • Krypterad e-post kommer att lagras.

FRA gör en åtskillnad mellan trafikdata och innehåll. För ett e-brev berättar trafikdatan vem du kommunicerar med, när brevet skickats och var det har passerat på vägen. Detta sparar FRA för att kunna söka i efterhand. Det gäller inte enbart e-brev, utan också sms, telefon och internettrafik.

Innehållet i breven har däremot sparats endast i de fall det ansetts nödvändigt för att kunna söka i efterhand, och detta beror på att det är sådana ofantliga mängder med data att det inte lämpar sig att långtidslagra. Lagstiftningen har alltså inte hittills varit hindret, utan tekniken.

Hundratusentals sökbegrepp

FRA förklarar sökbegreppen:

”FRA har och kommer att ha hundratusentals sökbegrepp (teckensträngar, tekniska kriterier med mera) inklusive begrepp som innebär bortval. Dessa utnyttjas sedan i kombinationer, nya tillkommer och gamla rensas ut.”

Om du krypterar lagras ditt meddelande

Krypterad e-post kommer att kunna lagras:

”Precis som i dag skall vi inte lagra mer information än nödvändigt längre än nödvändigt. Att värdet av t ex kryptomaterial eller militärt råmaterial kan visa sig först efter en lång tids bearbetning ser vi inte som något problem – vi konstaterar helt enkelt att vi i dessa fall konstaterar att informationen är av långsiktigt intresse och därför kan bli lagrad.

Letar vapensystem och unika namn

Frågan är nu vad för sorts nyckelord de kommer att använda. Vi vet redan att de har flera hundra tusen sökbegrepp:

”Den närmare utformningen av sökbegrepp sker bland annat genom väl avvägda kombinationer av teknisk data (såsom varifrån i världen signalerna inhämtas och med vilka transmissionsmedel de förmedlas) samt andra parametrar som nyckelord (till exempel det särskilda namnet på ett vapensystem eller en annan teknisk terminologi) och unika namn och språk.”

Exempel på sökbegrepp

För att göra texten konkret och mer lättförståelig bidrar jag med ett uppdiktat exempel på sökbegrepp:

Språk: arabiska eller engelska
Ursprung: Omfång av ip-nummer från mellanöstern
Nyckelord: plutonium-239 (Pu-239), uranium-235 (U-235)
Protokoll: SMTP (e-post)

Uppgifterna är tagna från det hemliga dokument som SVT Rapport fått av en anställd på FRA.

Efter FRA kommer ett nationellt DNA-register

Den största inskränkningen i en demokrati i modern tid har ägt rum. Sverige slogs inte bara ut ur fotbolls-EM utan också från den parlamentariska arenan. Minns den 18 juni då riksdagen klubbade igenom FRA-lagen för att skapa ett Stasi som vida överträffar forna DDR.

Nu vill regeringen att PKU-registret ska få användas av polisen (direktiv 2008:71). Blodprov från 3,3 miljoner svenskar födda efter 1975 finns lagrade. När det begavs var tanken att använda det till forskning, men regeringen ser naturligtvis en stor potential till att jaga brottslingar med detta DNA-register.

Man undrar vad det är som händer. En borgerlig regering med så kallade liberaler lägger förslag efter förslag som stinker unken gammelkommunism. Plötsligt har vänstern blivit partiet som försvarar liberala värden. Var gick det fel? Sverige förblöder och alliansen kommer med blodförtunnande medel som medicin.

En liberal är inte för massavlyssning. Krig är inte fred. Slaveri är inte frihet. Avlyssning är inte integritet. Det är nyspråk. Den värsta sortens demagogi.

Det är inte okej att en brottsling som är skäligen misstänkt för grova brott har större rättssäkerhet i fråga om avlyssning än någon Svensson som skickar e-post eller ringer ett samtal.
Andelen röstboskap i riksdagen är påtaglig. När partipiskan och karriärstegen är viktigare än grundläggande mänskliga rättigheter kan vi vara säkra på ytterligare inskränkningar och ändamålsglidningar. De små stegens tyranni.

Man ansluter inte hela folkets kommunikation till en statlig avlyssningscentral. Man gör bara inte det. I synnerhet inte till en myndighet som i SVT medger att de redan nu bryter mot lagen och dessutom ägnar sig åt kartläggning av svenskar med kontakter utomlands. Konstellationer som ägnar sig åt olagligheter brukar kallas ”organiserad brottslighet”. I Sverige instiftas i stället lag av händelsen som tidigare ansågs vara ”oreglerad”.

”Att införa några extra säkerhetsföreskrifter i FRA-lagen är som att legalisera våldtäkt men kräva att kondom används. Det är fortfarande ett våldsamt och oacceptabelt övergrepp till att börja med.” Föregående kommentar påpekar det bisarra spelet för gallerierna som spelats upp i svensk riksdag.

Trots att försvaret säger att det ingalunda finns någon hotbild så menade försvarsminister Sten ”Tomhylsan” Tolgfors att hela befolkningen måste avlyssnas för att svenska trupper i Afghanistan ska kunna skyddas. Vad?! Står han inför våra lagstiftare och hävdar att en paramilitär motståndare på andra sidan planeten sitter och planerar angrepp genom telefon och e-post till Sverige? Hotbilden mot soldaterna är störst i Afghanistan, men där hjälper knappast avlyssning, fastslår försvarets terroristexpert Magnus Norell. De islamistiska nätverken använder brevduvor och papperslappar. Terrorister som vill skada samhället undviker elektronisk kommunikation. De enda förlorarna på övervakningen är således vi själva.

Betydligt fler dör i bilolyckor. Men en terrorist ses som ett hot vars enda sätt att stoppa är att ta ifrån vår frihet. Tänk om det kunde resoneras likadant när folk dött i en bilolycka. Tänk om farliga vägar byggdes om i lika snabb takt som FRA-lagen påtvingades svenska folket.

Centerpartisten som med gråten i halsen lyckades skicka lagen på återremiss kallade det “Ett stort steg framåt”. Han har rätt. Det är ett stort steg framåt in i övervakningssamhället. Vi skyddar vår demokrati genom att ta bort den. Fantastiskt. Välkomna till Stasi 2.0.

Denna debattartikel finns även på Smålandspostens hemsida.

Därför kommer FRA-lagen inte att hitta terrorister

”FRA-lagen behövs för att stoppa terrorister” sägs det. Men så ligger det inte till i verkligen. Det menar en terroristexpert som sågar lagen.

Terrorister som verkligen vill skada samhället undviker elektronisk kommunikation.

Försvarets terroristexpert sågar lagen som ger staten rätt till hemlig avlyssning av alla. – Den är värdelös att jaga terrorister med, säger forskaren Magnus Norell på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Ny avlyssningslag fångar inga terrorister

Terrorister kommunicerar med brevduvor och papperslappar om så behövs:

– Terrorister i Europa tror redan i dag att de är avlyssnade mer än vad de är. Klart att de fortfarande använder sms och e-mail, men de är försiktigare med att lägga ut allt för känslig information via något som riskerar att bli avlyssnat eller avläst.

(…)

– I Afghanistan använder de islamistiska nätverken brevduvor och papperslappar. Då får FRA problem, kanske bättre att träna pilgrimsfalkar.

Ny avlyssningslag fångar inga terrorister

En tjänsteman från utrikesdepartementet i Afghanistan förklarar varför bin Ladin inte hittas:

“Why do bin Laden and [his accomplice] al-Zawahiri take the trouble to send tapes to the media rather then call them? They know there are technologies that can trace people’s location and therefore they avoid it,” he explains.

Sweden sets sights on new snoop law

Det står också att under 11 september-attackerna användes kodordet ”Big Wedding” för att beskriva attentatet:

When planning the 9/11 attacks, the twenty al-Qaeda members involved referred to the plot as “The Big Wedding” and to the hijackers as the “brothers” attending the wedding.

Sweden sets sights on new snoop law

De enda förlorarna på ett övervakningssamhälle är således vi själva.

Midsommar på halv stång som protest mot FRA

Vilken fantastisk energi! Vi har poltiskt kaos i Sverige under ytan. Mailinglistor kokar och bubblar. Upprop om nya partier kommer. En ström av idéer om aktioner för att protestera. Det handlar om protester mot själva lagen men också mot det sätt som vi blivit överkörda på.
(…)
Själv tycker jag följande idé var lysande. Jag vet inte om det finns någon aktionssajt för kampanjen. Men det är något alla kan göra och som skulle göra ett fantastiskt visuellt intryck om många ansluter sig.

Svenska flaggan på halv stång under midsommarhelgen.

Läs mer hos Oscar Swartz: FRA-aktion: Midsommar på halv stång. SPRID!. Gör som du blir tillsagd, sprid Swartz information. Även utanför datormonitorn.

Internetleverantören Bahnhof har även meddelat i ett pressmeddelande att de vägrar lyda lagen:

All kommunikation som passerar Sveriges gränser kommer att avlyssnas av Försvarets Radioanstalt – utan domstolsbeslut, utan parlamentarisk insyn och utan att det krävs någon brottsmisstanke. Det utgör ett fullkomligt orimligt intrång i Bahnhofs kunders privata sfär. Bahnhof vägrar följa den nya lagen.

Heja! Den antidemokratiska lagen skall rivas upp och det ska vi medborgare se till.

(En sak till. Glad midsommar! 🙂 Jag lovade att inte skriva mer förrän i höst, men när demokratin är hotad vore det tjänstefel att inte sprida vidare informationen.)