Så kommer FRA att söka efter data

FRA kommer att använda hundratusentals sökbegrepp. Bland dessa finns unika namn, vapen och kemiska formler.

I korthet

  • FRA har flera hundra tusen sökbegrepp.
  • Nyckelorden kan vara det särskilda namnet på ett vapensystem, annan teknisk terminologi eller unika namn och språk.
  • Nyckelorden kan vara kemiska formler.
  • Nyckelorden består också av svenska termer.
  • Trafikdata långtidslagras; vad, vem och när ett e-brev skickats inklusive ip-nummer.
  • Krypterad e-post kommer att lagras.

FRA gör en åtskillnad mellan trafikdata och innehåll. För ett e-brev berättar trafikdatan vem du kommunicerar med, när brevet skickats och var det har passerat på vägen. Detta sparar FRA för att kunna söka i efterhand. Det gäller inte enbart e-brev, utan också sms, telefon och internettrafik.

Innehållet i breven har däremot sparats endast i de fall det ansetts nödvändigt för att kunna söka i efterhand, och detta beror på att det är sådana ofantliga mängder med data att det inte lämpar sig att långtidslagra. Lagstiftningen har alltså inte hittills varit hindret, utan tekniken.

Hundratusentals sökbegrepp

FRA förklarar sökbegreppen:

”FRA har och kommer att ha hundratusentals sökbegrepp (teckensträngar, tekniska kriterier med mera) inklusive begrepp som innebär bortval. Dessa utnyttjas sedan i kombinationer, nya tillkommer och gamla rensas ut.”

Om du krypterar lagras ditt meddelande

Krypterad e-post kommer att kunna lagras:

”Precis som i dag skall vi inte lagra mer information än nödvändigt längre än nödvändigt. Att värdet av t ex kryptomaterial eller militärt råmaterial kan visa sig först efter en lång tids bearbetning ser vi inte som något problem – vi konstaterar helt enkelt att vi i dessa fall konstaterar att informationen är av långsiktigt intresse och därför kan bli lagrad.

Letar vapensystem och unika namn

Frågan är nu vad för sorts nyckelord de kommer att använda. Vi vet redan att de har flera hundra tusen sökbegrepp:

”Den närmare utformningen av sökbegrepp sker bland annat genom väl avvägda kombinationer av teknisk data (såsom varifrån i världen signalerna inhämtas och med vilka transmissionsmedel de förmedlas) samt andra parametrar som nyckelord (till exempel det särskilda namnet på ett vapensystem eller en annan teknisk terminologi) och unika namn och språk.”

Exempel på sökbegrepp

För att göra texten konkret och mer lättförståelig bidrar jag med ett uppdiktat exempel på sökbegrepp:

Språk: arabiska eller engelska
Ursprung: Omfång av ip-nummer från mellanöstern
Nyckelord: plutonium-239 (Pu-239), uranium-235 (U-235)
Protokoll: SMTP (e-post)

Uppgifterna är tagna från det hemliga dokument som SVT Rapport fått av en anställd på FRA.