Om Backend Media

Denna blogg startade 2005 och här skriver jag, Peter Dahlgren, om kommunikation och medier – i synnerhet digitala medier. Jag forskar om medieeffekter vid Göteborgs universitet och skriver böcker, artiklar och föreläser emellanåt.

På min andra blogg, opponent.se, skriver jag mer om argumentationsteori, filosofi och samhällsfrågor.

Namnet Backend Media står egentligen för mitt företag som bland annat producerar webbplatser.

Kontakta

För enkelhetens skull samlar jag alla kontaktuppgifter på sidan Peter Dahlgren.