Midsommar på halv stång som protest mot FRA

Vilken fantastisk energi! Vi har poltiskt kaos i Sverige under ytan. Mailinglistor kokar och bubblar. Upprop om nya partier kommer. En ström av idéer om aktioner för att protestera. Det handlar om protester mot själva lagen men också mot det sätt som vi blivit överkörda på.
(…)
Själv tycker jag följande idé var lysande. Jag vet inte om det finns någon aktionssajt för kampanjen. Men det är något alla kan göra och som skulle göra ett fantastiskt visuellt intryck om många ansluter sig.

Svenska flaggan på halv stång under midsommarhelgen.

Läs mer hos Oscar Swartz: FRA-aktion: Midsommar på halv stång. SPRID!. Gör som du blir tillsagd, sprid Swartz information. Även utanför datormonitorn.

Internetleverantören Bahnhof har även meddelat i ett pressmeddelande att de vägrar lyda lagen:

All kommunikation som passerar Sveriges gränser kommer att avlyssnas av Försvarets Radioanstalt – utan domstolsbeslut, utan parlamentarisk insyn och utan att det krävs någon brottsmisstanke. Det utgör ett fullkomligt orimligt intrång i Bahnhofs kunders privata sfär. Bahnhof vägrar följa den nya lagen.

Heja! Den antidemokratiska lagen skall rivas upp och det ska vi medborgare se till.

(En sak till. Glad midsommar! 🙂 Jag lovade att inte skriva mer förrän i höst, men när demokratin är hotad vore det tjänstefel att inte sprida vidare informationen.)