Demokrati

Vi är på väg rakt in i 1984

Personlig integritet har fått en allt för undanskymd roll i vårt samhälle. Det påstås att långtgående integritetsinskränkningar krävs för att bekämpa den ”nya” brottsligheten. Ny teknik är alltid välkommet i brottsbekämpning, men inte på bekostnad av alla medborgares rättigheter.

I Privacy Internationals årliga undersökning av övervakningsstater får Sverige ett bottenbetyg. Vi har en ”systematisk oförmåga att upprätthålla skyddet för den personliga integriteten”. Förra året tillsattes en kommitté för att granska den personliga integriteten. Integritetsfrågorna har försummats på punkt efter punkt, slog de fast.

Vi är på väg rakt in i 1984. Förra året kom förslaget att Försvarets radioanstalt skulle få söka igenom alla gränsöverskridande e-brev, sms, fax, telefon- och internettrafik i kampen mot terrorism. Ett sådant förslag är i mina ögon en veritabel våldtäkt på den personliga integriteten. De ska alltså läsa vad vi skriver och gör på Hotmail, Facebook och Google m fl. Motsvarigheten skulle vara att posten får ånga upp varje brev för att se om du ägnar dig åt något olagligt. Vår yttrandefrihet och meddelandeskydd, som är befäst i grundlag, blir som bortblåst. Förslaget är bordlagt men tas upp under juni.

Harmlösa register glider även ofta ifrån sitt ursprungliga ändamål. PKU-registret innehåller blod från alla födda efter 1975 och används numer av polisen i brottsutredningar. Blod vars syfte var att tillförsäkra signifikant forskning gavs nu den brukliga ändamålsglidningen till ett allomfattande DNA-register. Detsamma gäller biltullarna i Stockholm och på Öresundsbron som är polisens nya ögon. Datalagringsdirektivet som implementerades i fjol tvingar mobiloperatörer att spara all information om din kommunikation i minst ett år. Din mobiltelefon avslöjar hela tiden var du är.

Det är naivt att tro att polisen inte kommer att använda hjälpmedlen. Tittar vi tillbaks på IB-affären och Säpos olagliga åsiktsregistrering av hundra tusen svenskar förstår vi ganska snart vidden av övervakningen och vår blåögda syn på statens bevågenhet. Under tsunamikatastrofen belade Säpo e-brev inom regeringskansliet med sekretess med hänvisning till rikets säkerhet. Tidskriften Riksdag & Departement lyckades via kammarrätten få ut breven som avslöjade en mörkläggning. Det är anmärkningsvärt att de som är satta att värna om vår författning inte har insikt nog att själva följa den.

Vi måste komma ihåg att majoriteten av befolkningen inte är kriminella, och att brottsbekämpning inte är det enda värdet i ett samhälle. ”Har man rent mjöl i påsen har man inget att frukta” hörs ofta. Det är en vanföreställning att det som inte visas upp måste vara kriminellt. Varför låser du om dig på toaletten? Rätten att ha sitt privatliv för sig själv är stipulerad i både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen.

Kameraövervakning på allmänna platser döms ut av professor David P Farrington och Brottsförebyggande rådet. Och i England, där varje Londonbo varje dag passerar runt 300 kameror, har övervakningen varit en flopp, skriver CSO. Ändå framförs det konsekvent och okritiskt som ett bra sätt att stävja brott.

Vi måste se till helheten av alla inskränkningar. Om vi debatterar varje fråga för sig finns det goda skäl till övervakningen. Men som en helhet, som vi måste se den, hör den snarare till ett totalitärt välde. Personlig integritet är som syre, man märker inte det förrän det är borta. För alla har vi något att dölja.

Vi ska kunna röra oss fritt och åtnjuta den frihet i egenskap av demokrati. Vi kan inte längre se på medan våra privatliv dissekeras i offentlighetens rampljus. Vi måste kräva att vår personliga integritet respekteras. Den som är beredd att ge upp fundamentala fri- och rättigheter för att få lite temporär säkerhet förtjänar varken frihet eller säkerhet. Demokrati kräver ständigt försvar. Låt 2008 bli året då vi återtog vår personliga integritet.

Stoppa FRA-förslaget - Gör motstånd

Stoppa FRA-lagen!

Uppdaterat: Jag har även skrivit en något kortare debattartikel i Smålandsposten: Respektera vår personliga integritet

Blondinbella bryter mot PUL och skyller på andra

Att låta en blott oskuldsfull 17-åring utan vare sig erfarenhet eller elementära kunskaper om i princip någonting låta påverka omvärlden är ganska anmärkningsvärt. Eller kanske smart ur marknadsförarnas synpunkt.

Eftersom medietidningen Resumé skrev att hon kan ha gjort sig skyldig till förtal och brott mot personuppgiftslagen, PUL, blev jag naturligtvis intresserad av att läsa hennes annars ointressanta modeblogg.

Vi bortser från det faktum att människor faktiskt tar hennes råd på allvar. (Jag har också varit en naiv 17-åring en gång i tiden.) Nyligen har hon fått ett sexuellt brev från en ”beundrare”. Hon svarar med att hänga ut personen ifråga med namn och bild:

”Det är i allmänhetens intresse att veta att den här mannen är konstig” säger hon.

Hon försvarar sig också i sin blogg efter Resumés artikel:

”På tal om att jag bryter mot PUL så kan jag säga att folk bryter mot PUL varje dag då de skriver nedsättade (!) saker om mig i sin blogg. Bryr man sig om det? Varför känns det alltid som om media vill skydda fel person, och i det här fallet honom?”

Det är en klassisk försvarsretorik som syftar till att påpeka fel hos någon annan i stället för att bemöta sina egna fel. Två fel gör inte ett rätt.

Någon sorts ursäkt om att man var arg och uppenbarligen ville ”hämnas lite” samt att ”alla andra gör ju så” säger mer om hennes veritabla naivitet och frånvaro av intellekt. När en 17-åring får så mycket makt och inflytande måste det finnas någon substans, mer än att agera åsiktsmaskin åt bolag som köper prylar åt henne. Hon kan knappast påstå att hon ensam får utstå personangrepp.

Nästföljande fråga är naturlig. Har man något ansvar när man blir en inflytelserik person som kan bilda opinion? Självklart. Dessvärre uppstår problem när denne utövar sin inflytelse genom okunskap och tillfälliga känsloyttringar.

Jag var med om en liknande incident på mitt eget forum för knappt en vecka sedan, se Varning för bedragare. Bedragarens namn, bostadsort och namn på sambon lades ut. Det är naturligtvis inte okej att hänga ut personer som en hämnd. Personlig integritet upphör inte om någon blir arg. Det bryter dessutom mot PUL.

Nu är jag visserligen ansvarig utgivare med ett utgivningsbevis, men forum omfattas inte av utgivningen. Varken bloggar eller forum kan göra det om kommentarer publiceras utan att först förhandsgranskas.

Hypen kring Blondibella i Resumé, Dagens Nyheter och andra respektabla medier trissar upp bloggens varumärke. Tyvärr exponeras även en kritiker som jag själv, som annars tar aktivt avstånd mot allt vad mode innebär. (Ta indiepop exempelvis. Alla är individualister och alla ser likadana ut…)

Hon blandar också annonser med redaktionellt (nåja) innehåll. Får man betalt för att skriva väl om en produkt måste det anges. Annars kan såväl privatpersoner som företag riskera vite. Konsumentverket har planerar på att granska det.

”Det är ett bolag som säljer annonser åt mig. De har nog koll på det här.”

Men hon medger ändå att hon skriver inlägg mot betalning några gånger i veckan, utan att skriva att så sker. Glife, som säljer annonserna, nekar.

Det intressanta är ändå Blondinbellas styrelseordförande, Johan Kinnander. Han var tidigare vd för Google Norden mellan 2004 och 2007. Nu sitter han dels i Blondinbellas bolag samt i Glife som är ett ”onlinemagasin och socialt nätverk” enligt webbplatsen. Det kan med andra ord inte vara en slump att Blondinbella blivit ett begrepp värt att känna till i modevärlden.

Det är ganska fascinerande att en intetsägande blogg om en persons liv och kläder (med emfas på dagbok snarare än blogg) lyckas göra sig rikskändis.

”Hackare förklarar krig mot Scientologin”

På Youtube förklarar ”Anonymous” krig mot Scientologi-rörelsens existens på internet.

Läs hela nyheten på IDG: Hackare förklarar krig mot Scientologin

Här är krigsförklaringen:

Det här är bra. Scientologi är en farlig och destruktiv sekt, punkt slut. Huruvida ett krig på nätet gör någon nytta är däremot tveksamt.

Få känner nog igen scientologi om det inte nämns ”up front.” Men det finnas närmare än vad du tror. Jag gick för några år sedan en utbildning i konflikthantering. Där föreläste en före detta kriminell drogmissbrukare om hur man kunde lösa konflikter. Det centrala i utbildningen var användandet av ARC-triangeln, en av scientologin uppfunnen metod.

Genom mina efterforskningar verkar det vara Narconon, ett rehabiliteringshem för drogmissbrukare, som stått för ”utbildningen”. Det drivs av Scientologikyrkan, som med all sannolikhet manipulerat honom och många fler missbrukare.

I mina ögon är det höjden av oansvarighet att låta en sådan person utbilda i konflikthantering. Jag ska nämna att utbildningen skedde i säkerhetsbranschen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt mördad

Eller: ”Hur jag blev lurad.”

Vad som händer i världen och i Sverige får vi i huvudsak reda på via medier. Det innebär att den som kontrollerar medier också kontrollerar sanningen.

Den som inte förstår detta kommer naivt att tro att allt som serveras dem är sanningen:

För ett tag sedan läste jag ”Våldtäktsman friad” på en tidnings förstasida. Rubriken är på bara två ord, men den säger att personen ifråga är en våldtäktsman. Den som visats vara oskyldig i domstol skall också anses vara oskyldig. Genom ett medvetet val av värdeladdade ord styrs vi in i tolkningar som vi tror är våra egna. Men vi luras.

Titta här:

”Kvinnor tvingas stanna hemma med barnen medan mannen får gå iväg för att jobba.”

Om vi vänder på resonemanget får det en annan innebörd:

”Kvinnor får stanna hemma med barnen medan mannen tvingas gå iväg för att jobba.”

Det konkreta som händer i meningarna är densamma. Men värdet av orden, ”tvingas” och ”får”, och hur de ska tolkas bestäms av skribenten. Att använda värdeladdade ord, eller rent av felaktigheter som i våldtäktsfallet, faller lätt igenom för den okritiska läsaren. Du.

Kom ihåg att ett företags främsta uppgift är att dra in pengar åt sina aktieägare, i synnerhet är det sant i storbolag. Ju märkvärdigare och mer laddade nyheter, desto mer läsare. Ett effektivt retoriskt grepp är att tilltala läsarens förakt mot orättvisor. ”Våldtäktsman frias.”

Objektivitet är ett begrepp som saknar neutralitet i nyheter. Alla nyheter är vinklade i någon form, även public service. Frågan är inte om, utan hur mycket. Även den nyhet som återspeglar verkligheten bäst av alla åsidosätter inte bolagets kraft att begränsa urvalet av nyheter.

Varje dag måste redaktörer ta beslut om vilka nyheter som ska synas i tidningen eller i tv-rutan. Besluten grundar sig av redaktionella skäl och, i slutändan, av aktieägarnas intresse. Pengar.

Att Philip Morris, som tillverkar cigaretter, tar sig an ett socialt ansvar med att begränsa rökning bland ungdomar är bara ett skenbart sätt att lugna aktivister och därmed negativ marknadsföring. Aktieägare är intresserade av avkastning. Cigaretter ger cancer. Det är fakta. Allt som hänt i Sverige är 18-årsgräns och en klisterlapp på paketet som säger att det är farligt.

En av världens största mediakoncern, News Corporation som ägs av Rupert Murdoch, driver tidningar och tv-kanaler över hela världen. Deras inverkan på vad människor får reda på är ofattbar. Nyheter är vad de säger är nyheter.

Om Philip Morris köper reklamtid hos News Corporations alla mediekanaler kan det vara en affär värd miljarder. Det ligger därför inte i News Corporations intresse att visa inslag som starkt kritiserar rökning i allmänhet eller Philip Morris i synnerhet. Tvärtom. De lär göra allt vad som krävs för att tysta det. Det har också hänt. Och händer fortfarande.

Krig är bra för ekonomin

Det finns ingenting som krig som sätter pengar i lika stor rullning. Den som har ett finger med i ekonomin kommer därför att göra sig en ordentlig avkastning på krigets offer. Att hitta ursäkter för att ge sig in i en väpnad konflikt eller försöka dra ut på den så länge som möjligt ger en närmast enorm avkastning.

IBM sålde hålkortsmaskiner till nazisterna. Guld och olja steg kraftigt under Irakkriget. Hitler fick den tyska ekonomin att blomstra innan kriget.

Den svenska maktkoncentrationen

I Sverige äger Schibsted Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Bonnier äger bland annat Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, Svensk Filmindustri och TV4. MTG, som ingår i Kinneviksfären äger TV3, Viasat Sport, TV1000, TV6, ZTV, TV8, RIX FM med flera. Två bolag kontrollerar alltså alla nyheter du ser på svensk tv. SBS äger å andra sidan Kanal 5, men kanalen saknar nyhetsrapportering.

Den som tror att fler tv-kanaler innebär större mångfald och demokrati tar fel. Endast genom fler mindre bolag kan man uppnå bättre yttrandefrihet.

De flesta nationella och lokala tidningar får sina nyheter från TT, Tidningarnas Telegrambyrå. Den ägdes från början gemensamt av alla nyhetsbolag. TT stod fram till 1995 för alla nyheter i Sveriges Radio.

TT är i dag privatägt med helägda dotterbolagen TT Spektra och Scanpix. Tänk på att Aftonbladet äger den största andelen av TT, 20 %. Och därmed äger Schibsted 20 % av TT.

Kraven på trovärdigheten hos nyheter är av naturliga skäl väldigt höga vid TT. Men om de väl slipprar igenom innebär det en fullständig nationell penetration. Även tack vare att medier ofta läser varandra för att undvika att missa något. Detta får konsekvenser:

Att få saker om bakfoten är inte enda sättet att rapportera felaktiga nyheter. Man kan utelämna detaljer, antingen medvetet eller omedvetet, och därmed ge nyheten en annan tolkning.

Public service

I Sverige har vi public service, som innebär att bland annat nyheter ska rapporteras oberoende av kommersiell påverkan. Ingen reklam i SVT eller SR alltså.

Nyheterna i dessa kanaler bör därför ha högst tillförlitlighet och trovärdighet. Men sponsring förekommer dock i tv-rutan. SVT får pengar för att visa ett privat företag eller varumärke i bild. Skillnaden mellan reklam och sponsring är endast semantisk. Public service neutralitet kan därmed ifrågasättas.

Internet

Internet är den största revolutionen för yttrandefrihet och demokrati. Information och nyheter är inte längre en handelsvara för storbolag. Genom medborgarjournalistik kan information från gräsroten grävas fram och presenteras, liksom att syna eventuella bluffar som storbolagen levererar.

Problemet är att staten vill kontrollera flödet genom internet. Man använder argument som ”kriget mot terrorismen” för att minska den personliga integriteten och därmed få en större insyn i vad som sker på nätet och i ditt liv.

Det vore helt otänkbart att Posten får i uppgift att läsa alla brev som skickas i Sverige. Men förslag om att genomsöka all elektronisk post som skickas över landets gränser är redan uppe på dagordningen, men tack och lov bordlagda tills vidare.

Detta är dock en parentes att internet faktiskt kan mynna ut i ett övervakningsscenario i stil med Big Brother. Ett Bodströmsamhälle.

Källkritik

Att kritiskt ta till sig nyheter är därför det enda sättet. Utgå inte från att allt du hör är sant, eller att du får reda på allt som händer överallt.

Källkritik är kritisk granskning av en källas sanningsvärde. Det låter självklart, speciellt för en nyhetsredaktion. Men stress, tidsbrist och viljan att vara först med en nyhet gör att många tullar på regeln. Man ska alltid tänka kritiskt; vem som har skrivit materialet, vem som står bakom bolaget, hur gammal nyheten är och om det kan vara fråga om reklam eller annan marknadsföring.

Filmtips

  • The Corporation
  • Orwell Rolls in his Grave
  • Fahrenheit 9/11 (av Michael Moore)
  • Manufacturing Dissent (kritik mot Michael Moore)
  • Thank You For Smoking

Var kritisk. Tänk på att demokrati inte är något automatiskt skydd mot diktatur. Hitler tog makten genom demokratiska val och manipulativa och populistiska idéer. Bara för att man upprepar en lögn tillräckligt många gånger blir det inte automatiskt en sanning. Du måste vakna och förstå att folk styr ditt liv utan att du vet om det.

Ta också en titt på mediekritik.nu som listar felaktigheter av svenska medier.

Scen ur Network (1976), fyra minuter

”You’re beginning to believe the illusions we’re spinning here, you’re beginning to believe that the tube is reality and your own lives are unreal. You do. Why, whatever the tube tells you: you dress like the tube, you eat like the tube, you raise your children like the tube, you even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God’s name, you people are the real thing, WE are the illusion.”

Peter Finch som nyhetsankaret Howard Beale i Network (1976)

(Denna artikel skriver jag, Peter Dahlgren, i huvudsak i egenskap av chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Voodoo Film).

Internet ökar yttrandefriheten och måste stoppas

Det verkar vara årets tanke i alla fall, när man sammanställer vad som händer i världen.

Videodelarsajten YouTube stoppas i Turkiet sedan republikens grundare och förste president Mustafa Kemal Atatürk smutskastas i ett videoklipp. (Youtube stoppas i Turkiet)

I Frankrike är det förbjudet att rapportera om våld via video om man inte är professionell journalist. (France bans citizen journalists from reporting violence)

Sverige är inte sämre heller.

Att övervaka tele- och datatrafik från och till utlandet ses som nästa naturliga steg i ”kampen mot terroristerna”. (Omstridd lag kan stoppas i riksdagen)

Men en sak är säker. De enda förlorarna är vi själva. Genom att införa inskränkningar på den personliga integriteten i förmån för en närmast totalitär övervakning begränsas vår egen rörelsefrihet och yttrandefrihet. Vågar man nämna Al-Qaida i ett e-postmeddelande som tar vägen över landsgränsen utan att få påhälsning av säkerhetspolisen?

När Sverigedemokraternas webbsidor rensades på Muhammed-karikatyrerna fann justitiekansler Göran Lambertz inget brott mot tryckfrihetsförordningen. Men det är heller inget hets mot folkgrupp, enligt Svenska Dagbladet. Det är alltså fullt legalt att stänga ned godtyckliga webbplatser efter påtryckningar av andra nationer och lobbyister.

Än så länge ett förslag, men Ringholm vill filtrera bort utländska spelbolag från internet.

På torsdag visar Insider i TV3 ett inslag om musikartister som åtalats för förargelseväckande beteende för låttexter innehållandes ”hela Landskrona hatar polisen”.

Jag har den senaste tiden starkt funderat på att grundlagsskydda en av mina webbplatser med hjälp av ett utgivningsbevis. Då får man censurskydd och undantag från personuppgiftslagen. Eftersom webbplatsen ifråga tidtals riktar kritik mot en statlig institution känns det nog säkrast att göra så.

Annan intressant läsning

Jag är oroad över världens, och framför allt Sveriges, utveckling.