Datainspektionen granskar myndigheters sociala medier

Följer myndigheter och företag personuppgiftslagen i de sociala medierna? Den frågan ämnar Datainspektionen ta reda på med en ny granskning.

Så här skriver Datainspektionen i sitt pressmeddelande:

– Vi ser en kraftig ökning av antalet frågor som handlar om vilket ansvar man enligt personuppgiftslagen har för de personuppgifter som publiceras via sociala medier, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionen har inte tagit ställning till vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som gäller för personuppgifter som kommuniceras via sociala medier. Därför drar myndigheten nu igång ett projekt för att klargöra ansvarsfrågorna.

Granskningen kommer att resultera i riktlinjer för hur man bör hantera personuppgifter via Facebook, Twitter etc i den dagliga verksamheten.