Google stängde av bloggar på grund av spamflaggad e-postadress

Google tycks ha ett ganska sjukt system vad gäller att stänga ned användare. Joakim Jardenberg på utvecklingsbolaget Mindpark har fått tre bloggar nedstängda. De tre bloggarna ligger hos tjänsten Blogger.

Anledningen är att Google har markerat hans e-postadress på Gmail som en spamadress. Detta ställer då naturligtvis frågan om det fungerar likadant på alla Googles användarkonton, exempelvis för AdWords eller AdSense.

Problemet som kan uppstå är ju att någon ”kapar” din e-postadress och skickar ut mängder med spam med den. Därefter stänger Google av ditt konto och du kan få svårighet att få tillbaka all den information du givit bort till Google, eller för all del innestående betalningar på ditt AdSensekonto.

Trots de negativa effekterna är detta en god indikator på vad som kan hända när ett företag får för mycket makt. Och speciellt om du förlitar dig på att Google alltid ska finnas för dig, och bygger hela din verksamhet kring deras tjänster. Att ha ett alternativ till hands är därför nödvändigt, och att inte låsa kritisk data mot en viss leverantör.

Starta din blogg på en egen domän, välj dubbla statistikverktyg och förlita dig inte på Google Docs för att lagra dina dokument, utan spara säkerhetskopior. Sannolikheten för att du ska uteslutas från sökmotorn är dock tämligen liten.