Medbestämmande ökar ansvarstagandet

Desto mer en person har rätt att säga till om, desto större ansvar tar hon.

Jag har läst detta någonstans (fritt citerat), men jag kommer inte ihåg var. Jag tycker det är klockrent och stämmer in på mig till hundra procent. När jag får bestämma över min egen situation tar jag också ansvar för den. När någon annan säger vad jag ska göra så finner jag mindre (eller ingen) anledning att ta ansvar.

Ett sätt att praktisera det här i praktiken är att låta dina jobbiga medlemmar på forumet komma till tals om vad som kan förbättras, eller att lyssna på dem extra noga. Missnöje och bitska kommentarer grundar sig ofta på försämringar kring något de tycker om. Genom att ge dem medbestämmande att lösa problemet kan det öka deras ansvarstagande. Det är värst med personer som agerar i det tysta. Det kan vara ett tecken på avsaknad av ansvar.