Dåligt ledarskap skapar ohälsa

Jag brukar inte blogga på helger men nu gör jag ett undantag.

I en artikel i vår lokala blaska Smålandsposten hittar jag en intressant artikel om hur dåligt ledarskap kan skapa ohälsa på arbetsplatsen. Jag ser också mötesplatser på internet som en form av mötesplats (för mig i alla fall) och därför är det applicerbart även på vårt område.

”Dåligt ledarskap skapar mer ohälsa än alla sjukdomar i världen” säger Johnny Johnsson, företagsläkare. ”Större delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna och omedvetna beslut i företag, organisationer och politik”.

Johnny menar att det ledningen beslutar om får effekter även på mikronivå. Omorganisationer, vare sig de är stora eller små, påverkar ända ned på cellnivå. Varje liten del påverkar helheten; arbetsliv, familjeliv, fritid. Vi har bara ett liv och det går inte att dela. Den bäste arbetsgivaren tar hänsyn till helheten. Det kostar väldigt lite men kan göra underverk för produktiviteten. Bra liv betyder bra verksamhet, medan slavarbete ger lönsamhet bara på kort sikt.

Hans tips för att undvika ohälsa är att:

  • Tydliga mål, inte fler än tre för då blir det svårt att hålla i huvudet.
  • Kreativ miljö med högt i tak där mångfald främjas, både bland kön och etnicitet men även hos individen.
  • Ett konsultativt och främjande ledarskap som utgår ifrån att varje människa gör ett bra jobb och att de får möjligheten att göra det.
  • Information via möten. Inte bara e-post, eftersom den mänskliga kontakten är viktig.
  • Medbestämmande, delaktighet med bestämt ansvarstagande och samtidigt motsvarande befogenheter. Människan mår inte bra om man inte ställer krav, men kraven måste vara rimliga.

Jag tycker speciellt att information via personliga möten och ett ledarskap som utgår från att alla gör ett bra jobb är extremt viktigt. Att vara cynisk och tro att alla är slavdrivare skapar faktiskt just en sådan stämning. Det är otroligt hur pass stor påverkan dessa små faktorer har på livet. (Läs för övrigt hur du ger en bra komplimang, dock på engelska).

När desto fler är ”långtidsfriska” (den som varit anställd i tre år och inte haft en enda sjukdag de senaste två åren), upp emot 30 procent, sker en markant ökning av kreativiteten i gruppen.