Dela in din webbplats i få, tydliga avdelningar

En av mina webbplatser gjorde jag om ganska mycket för en tid sedan. Ändringen hade i princip bara två krav:

  • Låta forumet integreras bättre i resten av webbplatsen.
  • Göra det enklare och mer tydligt.

Ändringarna tog ett par månader att genomföra och innebad bland annat omstrukturering, som märks mest på menyuppbyggnaden. I stället för en vänstermeny med 20 alternativ, blev det en meny med sex tabbar på toppen.

Problemet var att jag såg varje applikation som en egen avdelning. Jag hade ett länkarkiv (för länkarna användes en viss programkod), nyheter på förstasidan (för nyheterna användes viss programkod och så vidare…). Följden blev att för varje ny funktion som lades till så blev det en ny avdelning.

Men besökaren på min webbplats var inte intresserad av att gå in och titta på funktioner. Besökaren var intresserad av en specifik fråga inom ämnet. Om det sedan fanns länkar, nyheter eller kanske teckningar om frågan var mindre intressant.

Problemet med mitt sett att se på saken var givetvis att besökaren inte hittade hälften av vad som fanns inom ämnet. För att leta upp en adress till ett företag kunde man antingen gå in i länkarkivet och gå till företagets webbplats, eller så kunde man kolla bland adressregistret på webbplatsen. Lade jag sedan till ännu fler applikationer hade informationen blivit dubbellagrad.

Det gäller därför att: Dela in din webbplats i få avdelningar (helst under sju, eftersom fler är svårt att hålla i huvudet), dela upp ett huvudämne i delämnen. Har du en sida om bilar kan underavdelningarna vara bilmärken. För ”starta eget” kan underavdelningarna vara skatt, juridik och marknadsföring.

När du sedan expanderar är det betydligt enklare för besökaren om du lägger till nya underavdelningar inom respektive ämne, i stället för tio nya huvudavdelningar.

Läs också: