pressmeddelande

Ett pressmeddelande är en text med nyhetsvärde som skickas till journalister och massmedier i syfte att skapa positiv uppmärksamhet. Här kan du läsa några tips på hur man skriver pressmeddelande och titta på några bra och mindre bra exempel på pressmeddelanden.

Från pressmeddelande till nyhet: ett exempel

Jag har givit en hel del tips på hur man skriver pressmeddelande tidigare, och här tänkte jag visa på ett exempel när ett pressmeddelande blir till en färdig nyhet.

I det här fallet innehöll dock den långa texten i pressmeddelandet inte speciellt mycket nyheter, utan bara ett evenemang. Men texten är allt annat än lättläst för att man som journalist ska förstå vad det egentligen handlar om.

Pressmeddelandet som dök upp i inkorgen:

Pressmeddelande

…och texten som jag till slut skrev:

Nyheten

Säg mig, vilken är mest lättläst? Och i vilken text är det mest uppenbart vad det handlar om?

Att använda sig av fraser som ”fantastisk klassiker”, ”svenska stolthet”, ”nostalgin flödar”, ”odödliga klassiker”, ”filmer du velat se länge” och så vidare är saker som redigeras bort direkt. Det är värderingar och till och med beskrivningar av människors tankar i det sista fallet. Det är inte journalistik.

En annan sak som är lätt att glömma är ordningen man skriver saker och ting på. Det går förstås utmärkt att skriva ”Filmen visas klockan nio men före det spelar DJ:n skivor” eftersom det bara handlar om två saker. Men ett annat och betydligt mer lättsmält sätt att skriva är i kronologisk ordning: ”Först spelar DJ:n skivor, sedan visas filmen.”

Då behöver man inte kasta om ordningen i huvudet, vilket underlättar för vårt arbetsminne. Återigen, är det bara två saker kan det vara enkelt för hjärnan att luska ut, men om texten i övrigt är svårläst och ordningen inte är kronologisk blir det många onödiga svårigheter.

Dessutom, på min hemsida där detta publicerades finns det en kalenderfunktion. Det är bara att lägga in evenemanget där, i stället för att göra som den här personen och skicka meddelandet via e-post till mer eller mindre samtliga journalister på alla skånska tidningar och redaktioner. Det är helt enkelt dålig research.

Man skickar pressmeddelandet till den som ansvarar för kalendern, vilket oftast är lätt att ta reda på genom att gå till hemsidan och titta där. Helst bör man lägga in evenemanget genom den inbyggda kalenderfunktionen på hemsidan, om det finns en sådan.

Vi behöver inte mer spam.

Läs också gärna 22 tips för hur du skriver pressmeddelande.

Exempel på dåliga pressmeddelanden

Hur gör man om man inte har någon egentligen nyhet, utan vill svepa in det man vill säga i fina ord? Jag har samlat några kusliga exempel från filmens värld (eftersom jag jobbar med det emellanåt).

Större delen av den svenska filmbranschen består av statlig inblandning (Svenska filminstitutet) och regional inblandning (resurscentrum och filmfestivaler). Då blir det mycket myndighetssvenska som möter ungdomar. Det är tjänstemän som försöker kommunicera med kidsen, vilket inte alltid blir så bra.

Eftersom jag driver en webbplats riktad till ungdomar så består mycket av jobbet av att ta uruselt skrivna texter på kanslisvenska och översätta dem till ren svenska. Det finns förstås de organisationer som gör detta bra själva, men enligt min erfarenhet är de väldigt lätträknade.

Här är några exempel på dåliga texter jag stött på.

Dynamiska mötesplatser

Vad det står:

Genom vår verksamhet skapas dynamiska mötesplatser för filmbesökare, filmskapare och filmer.

Vad det betyder: Du kan träffa andra människor om du går på vår filmfestival. Kanske kan ni hitta på någonting roligt i framtiden.

Människor med olika ingångsvärden

Vad det står:

Vi lägger stor tyngd i processen och det som händer mellan A och Ö. Vi strävar efter att skapa en dynamik mellan människor med olika ingångsvärden. När den dynamiken är på plats kan allting hända.

Vad det betyder: Vi låter olika människor träffa varandra. Då får vi se vad som händer.

När inte ens texten håller med rubriken

Här är ett annat intressant pressmeddelande. Eller inte – nyheten visar sig vara osann redan i första meningen i pressmeddelandet.

film2home

Nyheten är förstås att man kan få bättre bild om man ser på film via företagets tjänster, vilket egentligen inte är mycket till nyhet. Det är väl snarare sådant man kan förvänta sig nu för tiden. Ungefär som att tåget kommer på utsatt tid.

Här är nyheten ett mysterium

Det finns en elefant i rummet!  Och den är arg! Här försöker uppenbarligen PAN Vision vitsa till det, men det enda som drev mig till att faktiskt läsare vidare var att jag letade exempel på dåliga pressmeddelanden. Det är nämligen en fördel att skriva vad det handlar om så konkret och omedelbart som möjligt.

Pressmeddelande

I det här fallet handlar det om en stor bild som laddats upp på nätet, vilket inte heller är någon vidare nyhet.

Slutsats

För att citera komikern George Carlin:

People add extra words when they want things to sound more important than they really are. ”Boarding Process”. Sounds important. It isn’t! It’s just a bunch of people getting on an airplane.

Håll nyheten enkel och blanda inte in fler (svåra) ord om du inte behöver. Ge mig fakta, utan krusiduller. Läs gärna Interesting Facts Make Web Pages Compelling för mer fakta om fakta.

Se också mina tips för att skriva pressmeddelande.

Så skriver du ett pressmeddelande

Som chefredaktör handskas jag en hel del med pressmeddelanden. I en liten bransch är sanningen den att 99 % av pressmeddelandena inte är skrivna för målgruppen, utan oftast i vi-form. ”Vi erbjuder…” Det fungerar rysligt dåligt att publicera. Därför tänker jag ge några tips för hur man skriver en pressrelease och hur man bör skriva för att få det publicerat.

Pressrelease

Det viktigaste tipset av alla: Tänk på att pressmeddelanden skickas till en journalist. Därför bör du också skriva som en journalist.

22 tips för ditt pressmeddelande

 1. Gör journalistens jobb. Försök tänka och framför allt skriva som en journalist. Besvara de vanliga journalistiska frågorna: vem, vad, när, hur, var och varför? Om alla nödvändiga frågor är besvarade och den är korrekt skriven ökar detta chansen för publicering dramatiskt. Då kan journalisten i princip kopiera och klistra in din text.
 2. Skriv för en person. Tänk på en person som läser tidningen eller webbplatsen du skickar ditt pressmeddelande till. Skriv för den personen. Skriv aldrig för tidningen. Givetvis har olika tidningar olika språkbruk som du bör anpassa dig efter, men syftet här är att du ska fokusera på vad målgruppen vill läsa. Journalisters jobb är att ge rätt målgrupp rätt nyheter.
 3. Är det en nyhet? Ingen vill läsa om något som händer på ditt företag om det inte är av allmänt intresse. En nyhet är unik, aktuell och berör många. En omorganisering är inte intressant för allmänheten om den inte innebär nyanställningar, vilket sänder ut en positiv framtidstro om er organisation och lockar till jobbansökningar. Det är alltså inte du och ditt företag som ska stå i centrum och berätta hur bra ni är, utan du ska helst bidra med någonting till samhället.
 4. Slagkraftig rubrik. En intressant rubrik gör att ditt pressmeddelande undviker papperskorgen. Därför bör du lägga mycket tid på rubriken. Var gärna lite kontroversiell, men tänk på att skriva journalistiskt och inte reklamiska. Rubriken får heller inte vara för lång för då får den inte plats. Håll den gärna på max en rad.
 5. Locka till läsning i ingressen. Ingressen kommer direkt efter rubriken, är vanligtvis fetmarkerad och består av tre till fem rader. Den är till för att sammanfatta nyhetens mest intressanta delar. Man kan i princip säga att ingressen ska kunna läsas fristående från resten av nyheten. De är viktigt att du skapar ett intresse till att läsa vidare.
 6. Viktigaste först. Journalister skriver enligt en trattmodell (eller omvänd pyramid) där det viktigaste kommer först. Detta gäller främst tidningar eftersom man börjar stryka från slutet om texten inte får plats. Säg därför det viktigaste först och gå in på detaljer efter det.
 7. Bara en nyhet. Slå inte ihop flera nyheter till en enda stor nyhet. Skriv då hellre flera pressmeddelanden. En tanke per pressmeddelande är en god tumregel.
 8. Max en A4-sida. Du bör inte skriva mer än en A4-sida. Om du behöver mer utrymme än så, kommer din nyhet inte att publiceras och förmodligen hamna direkt i papperskorgen. Det kan såklart finnas tillfällen där två sidor är mer lämpligt, men det bör vara väl motiverat.
 9. Skriv inte reklam. Pressmeddelanden är inte reklam. Använd därför inte superlativ och förskönande adjektiv. ”Äntligen är den här!” eller ”Superbra rengöringsmedel!!!” är inga rubriker som inger förtroende eller för den delen signalerar journalism. Det är reklamiska och hör inte hemma i en seriös tidningsartikel.
 10. Undvik förkortningar. Tänk på att skriva text som är anpassad för målgruppen i mediet du ska skriva till. Om du skriver för Dagens Medicin kan du använda fackspråk, men om du skriver för Dagens Nyheter måste du förenkla språket och använda begrepp som människor utan läkarutbildning kan förstå. Håll dig till minsta gemensamma nämnaren för att ditt pressmeddelande ska kunna förstås av andra.
 11. Bifoga bilder. Hänvisa gärna till mer information på webben, där journalisten på ett enkelt sätt kan komma åt bilder och en historik om företaget. Se till att bilderna är högupplösta och lätta att få tag på. Använd små tumnaglar så att man snabbt kan överblicka alla foton och länka direkt till bildfilen. Gör det så enkelt som möjligt för journalisten att få tag i ditt material.
 12. Ha en logga. Din logga bör vara med i dokumentet så att den exponeras så mycket som möjligt. Satsa på färg eftersom svartvita pressmeddelanden inte uppmärksammas lika mycket.
 13. Ordet ”Pressmeddelande” bör finnas med. Ange alltid datum, eftersom redaktionerna vill vara först med de senaste nyheterna. Var också tydlig om det ska publiceras under en specifik dag. Till exempel ”för omedelbar publicering” eller ”publiceras på julafton”.
 14. Skicka på morgonen. Sänd pressmeddelandet under morgonen eller tidig förmiddag. Om du skickar det senare är det risk för att journalisten redan är upptagen med annat. Det gäller i synnerhet papperstidningar. För tidningar med webbredaktioner är det förstås lättare att löpande publicerade nyheter och därmed också läsa ditt pressmeddelande. Men innan helgen och sent på kvällen brukar vara en dålig tid att skicka.
 15. Kolla upp journalisterna. Håll koll på vilka journalister som bevakar ditt ämnesområde. Du ser på det viset vad journalisterna skriver om, och vilken typ av innehåll som går hem. Försök anpassa språket och innehållet till journalisten eller tidningen.
 16. Vänd dig direkt till journalisten. Bäst respons får man om du skickar skickar pressmeddelandet direkt till en journalist inom din bransch i stället för en allmän adress. Däremot kan du använda någon av de tjänster på nätet som distribuerar pressmeddelanden. På det sättet får journalisten det som han eller hon vill. Skicka aldrig spam!
 17. Kom det fram? Chansen att journalisten läser ditt pressmeddelande kan öka om du ringer och frågar om det kommit fram. Tänk också på att vissa journalister (däribland jag själv) ogillar att bli störda i arbetet och snabbt blir irriterade att svara på frågan ”Kom vårt pressmeddelande fram?” var och varannan timme.
 18. Använd citat. Varva din nyhetstext med citat från nyckelpersoner på företaget. Om du kan få in ett citat från en känd person är det extra bra. Citat är bra av den anledningen eftersom det inte är journalisten som hålls ansvarig för faktafel. Det innebär inte att du kan påstå vad som helst, bara att arbetsbördan på att kolla upp citatet inte nödvändigtvis ligger på journalisten längre. Du ska naturligtvis ha bevis för de påståenden du gör i pressmeddelandet.
 19. Utför undersökningar. Om du utför en undersökning om något intressant ämne ökar du chansen att få din nyhet publicerad. Undersökningar signalerar objektivitet (så länge de görs rätt) och kan påvisa trender. Allt extramaterial (som inte är text) är intressant, nämligen unika bilder, tabeller, grafik och video.
 20. Skicka på sommaren. På sommaren är det större chans att få din nyhet publicerad på grund av nyhetstorkan.
 21. Vem är kontaktperson? Sist i pressmeddelandet ska du ange kontaktperson med telefonnummer, titel och e-postadress som journalisten kan kontakta. Kontaktpersonen måste givetvis känna till vad pressmeddelandet handlar om, och ha tid att svara på frågor.
 22. Presentera företaget. Skriv en presentation om företaget längst ned i pressmeddelandet. På så sätt kan du berätta vad ni gör utan att blanda in det i själva texten.

Skicka pressmeddelanden via e-post

Om du skickar ditt pressmeddelande via e-post finns det några saker du bör tänka på när det gäller både e-posten och webbplatsens utformning:

 1. Webbversion. Inkludera även en länk till pressmeddelandet på nätet. På det viset kan journalisten slänga brevet utan problem och lägga till ett bokmärke till pressmeddelandet i stället.
 2. Arkiv över pressmeddelanden. Se till att journalisten enkelt kan hitta arkivet över tidigare pressmeddelanden. Det ger journalisten en snabb överblick över ditt företags tidigare ansträngningar och kan förhoppningsvis ge gamla pressmeddelanden nytt liv om de inte snappats upp tidigare.
 3. Bildarkiv. Låt journalisten enkelt ladda ned en bild på nyckelpersoner i företaget, logotyp eller produktbilder. Kom ihåg att de ska ha tillräckligt hög upplösning för att tryckas på papper.
 4. Skriv direkt i brevet. Detta är viktigt! Skriv pressmeddelandet direkt i e-postmeddelandet. Skicka det inte  som en bifogad fil, eftersom det bara skapar ytterligare ett hinder för journalisten att läsa meddelandet. Lägg däremot in en länk till pressmeddelandet på nätet om du har det i pdf-format.
 5. Anpassa för sökmotorer. Att anpassa pressmeddelandet för en sökmotor får aldrig någonsin innebära att du förvanskar och försvårar läsningen för en riktig läsare (en människa). Däremot ska du göra pressmeddelandet så pass tillgängligt att du även kan dra nytta av de fördelar som sökmotoroptimering innebär. Till exempel genom att länka produktnamn till dina produktsidor. Se det som en service till läsaren.
 6. Lägg till delningsknappar. Pressmeddelanden kan även spridas via sociala medier. Lägg till delningsknappar för Facebook, Twitter, LinkedIn eller andra sajter där din målgrupp kan tänkas befinna sig. Återigen ska det handla om en service till läsarna så att du kan underlätta spridningen för dem.

Smart marknadsföring av TestFreaks: 30 000 kr till bloggare

Företaget TestFreaks, som startats av Pricerunners grundare, har påbörjat en smart anställningsprocess. De tar hjälp av bloggosfären genom att erbjuda 30 000 kronor till den som tipsar om rätt person.

Min första tanke var att 30 000 kronor är väldigt mycket pengar att ge till en enskild person. Men efter att ha tänkt lite på det visar det sig att det inte alls är mycket för företaget ifråga. Att bolla ut en anställningsprocess till bloggosfären är väldigt kompetent gjort.

För det första så kommer bloggarna själva att sprida budskapet, vilket är kännetecknet på viral marknadsföring, och de har dessutom ett gott egenintresse för att göra det. Det andra är att man vänder sig direkt till målgruppen och ber om förslag, i stället för att gå omvägen via traditionell press. Med föregående två punkter leder det också till en minskad kostnad totalt sett, eftersom marknadsföringen och anställningsprocessen går hand i hand. Gatusmart marknadsföring vill jag nog kalla det.

För er som nappar på anställningen, ange Peter Dahlgren på bloggen Backend Media som referens. 😉

Pressmeddelandet (i vilket jag tagit mig friheten att rätta en hel del stavfel):

Freaks söker nio hungriga tjejer

TestFreaks är grundat av samma trio som startade PriceRunner och i dag finns TestFreaks på 13 marknader. TestFreaks är en destinationssajt där vi samlar produktrecensioner och produktinformation från hela världen för att skapa världens största och bästa recensionssajt. Utvecklingen under året har varit väldigt stark och nu är det dags att förstärka upp TestFreaks med nio skarpa kvinnliga hjärnor. TestFreaks består i dag av tolv anställda i Stockholm och ett femtiotal projektanställda runtom i världen.

– Den trafiktillväxt vi har sett under året är mycket starkare än någonting vi var med om under PriceRunner tiden. Vi har ökat med 10 % i veckan de senaste månaderna och når i dag två miljoner människor i månaden, säger Kristofer Arwin, vd och grundare av TestFreaks.

Under de närmaste sex månaderna kommer vi att lansera på 10 marknader till och ytterligare 20 under nästa år. För att kunna realisera vårt mål om att bygga världens bästa recensionssajt behöver vi förstärkning både på utvecklingssidan, operations och inom marknadsföring.

– Vår målsättning med TestFreaks är att bli världens största recensionssajt. Vi har jobbat hårt i två år och nu är vi på god väg att nå dit. Förutom vår starka trafikutveckling under året har vi rest ytterligare 20 miljoner kronor i riskkapital från NorthZone Ventures. Vi har fortfarande mycket kvar att bevisa men vi står på en solid plattform nu. Vi har också resurserna vi behöver nu ska vi bara förstärka med lite fler talanger, säger Kristofer Arwin, vd och grundare av TestFreaks.

Tjänsterna som ska tillsättas är följande och finns mer utförligt beskrivna på testfreaks.se/info/jobb

 • Web Site Analyst and Controller
 • Projektledare Operations
 • Software/Systems Engineering Manager
 • System Administrator
 • Software Engineer, web application development
 • Software Engineer, crawling/indexing/analysis
 • Client Programming
 • Projektledare Searchmarketing
 • Analyst Searchmarketing

Om TestFreaks

TestFreaks grundades september 2006 av Kristofer Arwin, Magnus Wiberg och Martin Alexanderson. Samma trio som 1999 grundade prisjämförelsesajten PriceRunner. I december 2007 lanserade TestFreaks en betaversion av siten på fem olika marknader. I dag finns TestFreaks på 13 olika marknader och språk. Northzone Ventures är investerare i företaget och har sammanlagt investerat 40 miljoner kronor. Detta har skett i två omgångar, dels vid grundandet av företaget och en andra gång under sommaren 2008.

Pressmeddelandet finns också att ladda ned pdf i sin helhet – men där finns alla stavfel okorrigerade.

Tips: Så här är riktlinjerna för svenska språket

 • Siffror upp till 12 ska skrivas med bokstäver. Alltså två, fyra, elva. Men däremot 13, 36 och 3 266.
 • Undvik att blanda bokstäver och siffror. Exempelvis två och 14. Skriv då hellre 2 och 14.
 • Månader skrivs inte med inledande versal eftersom det inte är ett egennamn.
 • Det rekommenderas att man skriver ”i dag” i stället för ”idag”. Detta har att göra med att vi har flera tidsangivelser; i kväll, i morgon, i natt och så vidare.
 • ”Grundare” är inget egennamn och ska skrivas med gemener.
 • Skriv vanliga förkortningar med gemener (”vd” i stället för ”VD”). Det ökar läsbarheten. Det gäller dock inte egennamn, som exempelvis ABB, men däremot om namnet kan uttalas som ett ord i stället för att bokstaveras (skriv gärna ”Nvidia” alltså, i stället för ”NVIDIA” som är det riktiga namnet).

Sådär. Inte nog med att jag spridit ert budskap vidare, jag har dessutom rättstavat det. Jag skulle visserligen kunna lägga ned mer energi och försöka strukturera om det, men det får bli en annan gång. Ciao.