vetenskaplig skepticism

Fem bra svenska vetenskapsbloggar

Science - it works, bitches!Vetenskap är ett område jag håller varmt om hjärtat. Eller rättare sagt den vetenskapliga metoden som är den bästa metoden vi har för att lägga till fler bitar i kunskapets pussel.

Jag vill därför ta tillfället i akt att tipsa om fem bra svenska vetenskapsbloggar, utan inbördes ordning, som på ett bra och inspirerande sätt lyfter fram vetenskap och kritiskt tänkande:

  • Medvetenskap – Pedagogiskt och insiktsfullt om i synnerhet medicin, kost och hälsa.
  • Orsak verkan – Ger bra veckoliga tips på allehanda vetenskapliga nyheter och rön.
  • Terra Incognita – Om geovetenskap (tänk berg och natur) och mycket kängor åt bibliska skapelseberättelser.
  • Technicolor – Om hur hjärnan fungerar i denna blogg om neuropsykologi och skepticism.
  • Tankebrott – Främjar kritiskt tänkande och vederlägger konspirationsteorier.

Om vetenskap är en metod för att bringa klarhet i frågor, att skaffa sig kunskaper om omvärlden, så är vetenskaplig skepticism ett sätt för kritisk granskning av till exempel extraordinära påståenden. Det följer hand i hand med vetenskapen.

Kritiskt tänkande är framför allt viktigt när det finns människor som tror att det som står på nätet är automatiskt sant. Förmågan att skilja sant från falskt är, tyvärr får man väl säga, inte vidare väl utvecklad bland svenskar enligt min erfarenhet och något som borde uppmuntras betydligt mer i grundskolan. Vetenskapen finns inte för att skaffa sig oändlig visdom, utan för att sätta en gräns mot oändligt dårskap.