psykografi

Rationalister påverkar FRA-debatten visar psykografisk textanalys

Mattias Östmar på PRfekt har satt ihop ett kort inlägg som avslöjar vilken typ av debattanter som synts i bloggosfären angående FRA-lagen sedan juni.

I korthet har företaget PRfekt utvecklat ett psykografiskt analysverktyg som tolkar skrivna texter och placerar författaren i en av fyra personlighetstyper, eller temperament, som stipulerats av David Keirsey. De kallas rationalisten, idealisten, hantverkaren och beskyddaren. På detta sätt kan man förstå vad det är för typ av person som skriver bloggen.

Analysen har använts för att bedöma vilken typ av debattörer som figurerat mest i bloggosfären i FRA-debatten. Av cirka en miljon analyserade blogginlägg är konklusionen att rationalisterna har dominerat debatten.

Följande slutsatser kan dras om rationalisterna:

  • Länkade mest till inhemska nyhetsmedier under juni månad.
  • Engagerar sig mest av alla i nyheter.
  • Väldigt få till antalet, knappt 5-10 % av befolkningen.
  • Mycket mer benägna att länka till andra bloggar och nyhetsmedier.
  • De mest inflytelserika att påverka av de fyra typerna.

Vad gäller de andra två typerna, hantverkarna och beskyddarna, så dras slutsatsen att de inte alls engagerade sig så mycket i FRA-frågan.

De 20 mest engagerade bloggarna under juni var:

Du kan läsa fler av Peters artiklar om FRA-lagen på Opponent.se.