ledarskap

Språk är ingen gåva

När jag var hos frisören för ett par veckor sedan fick jag höra att jag hade språkets gåva, med hänvisning till de debattartiklar jag skrivit. Jag blev nästan lite förnärmad.

Språk är ingen gåva. Det är ett inlärt beteende. Allt det arbete man lägger ned som skribent, alla de språkböcker man plöjt igenom och den samling med retorik och grammatiska ordböcker är inget man avfärdar som gåva. Och då bortser jag till och med från det oavbrutna läsandet av annan litteratur och den konstanta jakten på analogier och exempel.

Lika lite som ledarskap är medfött är språk det. Alla de egenskaper som en god ledare företräder kan mycket väl läras in. Tänk efter själv – vad värdesätter du hos en ledare? Föreställ dig sedan om dessa egenskaper är medfödda eller inlärda.