disposition

Konsten att formatera dina inlägg och artiklar

Formatering. Gör du det, din jävel? Det jag syftar på är att se till att ditt skrivna ord har en klar röd linje med en tydlig och översiktlig disposition. Jag ska ta ett oöverskådligt exempel och visa på enkla men smarta lösningar på problemet.

När du har mycket notiser och många länkar

I bloggvärlden är det många som sammanfattar nyhetsflödet under en period, exempelvis mediebloggen Same Same But Different. Problemet är att det finns ett oöverblickbart antal länkar på sidan:

Same Same But Different oöverskådliga länkar

Nu är jag medveten om att det handlar om en mer eller mindre löpande text som i narrativ form försöker beskriva vad som hänt i veckan. Men jag vill ändå propsa för ett mer effektivt utnyttjande av disposition genom formatering.

Ett sätt att lösa det är att inleda varje stycke (som får representera en egen nyhetshändelse) med fetare text. Det kan göras på följande vis som illustreras av skeptikerbloggen orsakverkan:

orsakverkan

Varje notis är logiskt avgränsad med inledande fetstil. Om det är något jag inte gillar kan jag enkelt hoppa vidare till nästa. Dessutom får jag en snabb överblick över antalet notiser. Det är fortfarande fråga om många länkar, men det är överskådligt på ett helt annat sätt, och jag vet vilka länkar som hör under vilken notis.

När det finns många länkar under en viss notis görs en punktlista med länkar, vilket är ett bra sätt att effektivt förmedla en mängd information inom en viss avgränsad omfattning.

Dessutom, om du ett halvår senare vill gå tillbaka och hitta den där nyheten som du tyckte var intressant, går det betydligt snabbare eftersom du bara behöver skumma igenom den fetmarkerade texten. Det skapar nämligen skanningspunkter för våra ögon att fastna på, så det är av all väsentlighet att du använder unika nyckelord. Det främjar dessutom sökmotoroptimering. Alles gut.

Gör din rubrik mer unik än ”nyheter denna vecka”

Det må vara praktiskt att skriva att det är denna veckans nyheter. Men försök ändå att göra ditt inlägg mer säreget och unikt genom att titulera det med en slagkraftig och intresseväckande rubrik. Tänk att du ska berätta ditt budskap i en enda, kort mening för en person som inte har en aning om vad du ska säga. Det är svårt, men du måste väga dina ord på en guldvåg.

Välj ut den nyhet som står ut mest av alla och sätt den som rubrik på ditt inlägg. Direkt i dina efterföljande  ord, ingressen alltså, kan du sedan skriva att inlägget ifråga kommer att gå igenom nyheterna för denna veckan. På det sättet säger du snabbt vad det ska handla om, men gör också varje inlägg till en unik ögonfångare.

Tre tips för effektivare disposition

  • Tänk igenom din disposition. En välplanerad struktur ökar din chans att levera ditt budskap effektivt. Du kan disponera ditt innehåll hierarkiskt och i en logisk följd. Enligt klassisk nyhetsmodell ska det viktigaste placeras överst likt en tratt eller upp-och-ned-vänd pyramid. Detaljer kommer först på slutet. Det finns fler dispositioner och överväg vad du vill förmedla och vilket sätt det effektivaste sättet du kan göra det på.
  • Börja med inledande fetstil. Det gör att användaren snabbt kan få överblick och hoppa till rätt notis i ditt inlägg. Använd mellanrubriker om du har mer ingående beskrivningar.
  • Var konsekvent. Bestäm dig för en stil för hur du ska formatera ditt innehåll, och håll dig till den modellen genom hela bloggen. Konsekvens gör det lättare för dina besökare att ta till sig innehållet.