5 intressanta föreläsningar du bör se

Internet är fantastiskt. Om man inte kan närvara på en konferens kan man alltid se de intressanta föredragen i efterhand eftersom de ofta spelas in och läggs på nätet. Här har jag därför samlat några intressanta föreläsningar jag sett och rekommenderar.

1. Reproducerbarhet i vetenskap

Brian Nosek, professor i socialpsykologi, pratar om hur man man kan öka reproducerbarheten inom vetenskap samt praktiska råd för hur man kan göra.

2. Vetenskapskommunikation och kriskommunikation

Hur både journalister och forskare kan minimera att vetenskapen förvanskas när den sprids i massmedierna, med Kathleen Hall Jamieson, professor i kommunikation.

3. Faktaresistens och motivated reasoning

Åsa Wikforss, professor teoretisk filosofi, pratar om motivated reasoning och hur våra motivationer kan påverka vad vi väljer att tro på. Video från Fjärde uppgiften.

4. Psykologin bakom konspirationsteorier

Varför tror folk på konspirationsteorier? Psykologen Rob Brotherton beskriver hur vi alla är intuitiva konspirationsteoretiker men att vissa är bättre (eller sämre) på att resonera än andra.

5. Könsskillnader mellan kvinnor och män

Debatt mellan Steven Pinker och Elizabeth Spelke, båda professorer i kognitionspsykologi, om könsskillnader mellan kvinnor och män.