Glada nyheter för alla alkoholiserade monster

Visste du att lite alkohol kan göra dig mer kreativ? Nu vet du i alla fall det.

Om du behöver tänka kreativt på ett sätt som du normalt inte gör, så kan ett glas alkohol vara positivt för problemlösning, visar ny forskning. Som en av forskarna, Jennifer Wiley, säger:

So the bottom line is that we think being too focused can blind you to novel possibilities, and a broader, more diffuse or more flexible attentional state may be needed for creative solutions to emerge. Some folks may choose a pint of ale as their muse, others can choose one of these other contexts […]

Uncorking the muse: Alcohol intoxication facilitates creative problem solving

Det är det jak *hick* har sagt hela tiden att litte öl kann vll inte fvara så skadlikt…