Jajja kräver vite om 750 000 kr för ”renomméskada”

Law suitJajja Communications har ett förflutet som bland annat spammare. Nu hotar de med vite om 750 000 kronor av Nikke Lindqvist för att han påpekar det.

I ett dokument som skickades till Lindqvist begär Jajja Communications vite om 750 000 kronor för brott mot marknadsföringslagen eftersom Nikke Lindqvist och bolaget Carnaby Solutions länkar till varandra:

Det har kommit till Jajjas kännedom att Carnaby och Nikke Lindqvist på hemsidan lindqvist.com gör påståenden om Jajjas verksamhet som enligt Jajjas uppfattning är misskrediterande för Jajja och därmed står i strid med marknadsföringslagen (2008:486) […]

Bland annat citeras denna mening som en indikation på att Nikke Lindqvist bryter mot marknadsföringslagen:

”Att så många reagerar på denna undersökning beror förstås på Jajjas vana att hoppa på varenda SEO-metod som inte är direkt svartlistad av Google.”

Jajja har därmed erhållit ”betydande skador” som resulterat i ”uteblivna försäljningsintäkter och renomméskada.”

Jajja heter ironiskt nog Communications. Kanske är det just det man bör syssla med i stället för att spamma ned internet och sedan hota med ett miljonvite när någon påpekar att så skett. Fast det verkar vara den nya trenden. Hota alla juridiskt som misskrediterar ditt varumärke. Kanske borde man ansöka om en anställning på Kinas statliga nyhetsbyrå om man har den inställningen, eller liera sig med Kim Jong-Il.

I en kausal kedja av händelser börjar Jajja titta i mitten och påpeka att andra människor ger dem renomméskada på grund av kritik. Men man missar helt och hållet att titta på vad som föranlett kritiken. De själva.

Att skriva om ett skojbolag på en blogg kan också ha ett journalistiskt syfte. Detta tycks advokatbyrån helt ha missat och enbart koncentrerat sig på att det är en form av marknadsföring. Bolag erhåller inte heller något särskilt skydd i form av rätt att undgå kritik, i synnerhet inte om den är saklig.

Jajja sysslar inte med SEO och kommunikation. Jajja sysslar med trams.

Läs mer hos joinsimon.