Demonstrera den 18 juni kl 8.00 utanför riksdagshuset

Svensk tiger aldrig

Visa ditt missnöje mot FRA-lagen. Lagen som ska massavlyssna hela svenska befolkningen.

Gå till riksdagshuset i Stockholm klockan 8.00 den 18 juni. Se till att vi får behålla vår demokrati utan godtyckligt intrång från statsmakten.

Läs mer på stoppafralagen.nu

Jag bor tyvärr inte Stockholm, men jag kommer att följa händelseutvecklingen så gott det går via bloggar och förhoppningsvis tv. Jag skulle rekommendera att du tar med dig en videokamera för att dokumentera demonstrationen. Detta är den viktigaste politiska frågan någonsin som mest har diskuterats på nätet utan bevakning av traditionella medier. Låt även internetgenerationen visa hur medborgarjournalistisk med rörliga bilder ska bedrivas.

Och glöm inte att tipsa SVT, TV4 och SR om demonstrationen. Bilder och en högljudd kör slår högre än text när det gäller demonstrationer. Se till att organisera det med en talesman som kan agitera ordentligt och dessutom ge adekvat information till medierna. Ta med låten ”Du gamla, du ofria” för att spela spela högt så att SR har något för sina lyssnare. Se till att tilltala alla medier; SVT och TV4 ska få något extraordinärt att fånga på video för sina tittare och SR något liknanade för sina lyssnare. Tidningar är svårare, där måste det på förhand finnas få rationella argument för att övertyga. Tilltala känslor och konsekvenser. Släpp fram en lärd retoriker.

Det här är den viktigaste voteringen. Någonsin.