Dagens ord: anmärkningsvärd

anmärkningsvärd (adjektiv)
Ting som är värt att notera eller uppmärksamma. “En anmärkningsvärd film.”

Det här är ett av mina favoritord. Det kan brukas nästan hur som helst, men jag brukar använda det i en pejorativ (nedsättande) betydelse. Eftersom det är så vagt och så allmängiltigt begrepp kan det appliceras på nästan vad som helst med ett förhållandevis bra resultat. Ett allmänt begrepp med en klar definition väcker pathos (åhörarens känslor) snarare än förnuft.

Efter att man har skrivit en kritisk kommentar om en person kan man lägga till ”Det var en ytterst anmärkningsvärd handling av honom.” Utan att använda ett nedsättande språk får man undertexten att ”det här är inte bra.” Trots att man aldrig ens yttrat något negativt är det underförstått.

Därför använder jag ordet särdeles när jag framför kritik.

Har du något tips på ord du brukar skriva som döljer en vidare mening än vad man vid första anblicken ser?