Tänkvärda aforismer om yttrandefrihet

”Det enda säkra tecknet på makt, är att kunna hindra människor från att göra det de önskar.”

Betrand Russel

”Demokrati, är det när det ena säger vad den andre måste göra?”

Loesje

”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.”

Voltaire

”Gränsen för religionsfriheten går först vid Brottsbalken.”

Jan Guillou

”Det är farligt att ha rätt när staten är fel.”

Voltaire

”Politik är att hindra folk att lägga sig i vad som angår dem.”

Paul Valéry

”Våra viktigaste tankar är de som motsäger våra känslor.”

Paul Valéry

”Det är inte styrkan hos de goda tankarna, utan deras varaktighet, som skapar goda människor.”

Freidrich Nietzsche

”Frihet är det enda man inte kan ha om man inte är villig att ge det till andra.”

W.W.

”Tänk så mycket enklare det är att vara kritisk än att ha rätt.”

Benjamin Disraeli

”Filosofi är att i ett mörkt rum försöka fånga en svart katt som inte finns där. Teologi är att i ett mörkt rum försöka fånga en svart katt som inte finns där medan man ropar: ’Jag har den.'”

Pablo Cruz

”Det har aldrig funnits ett gott krig eller en dålig fred.”

Benjamin Franklin

”Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra.”

George Orwell

”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.”

Martin Luther King