Jag vill ha ett Wikipedia som svarar på frågorna när, var, hur och varför – inget mer

Uppslagsverket Wikipedia är en plats jag spenderar stor mängd av min surfning på. Kunskap är makt.

Men jag skulle vilja se en kort version av Wikipedia som enbart innehåller det absolut nödvändiga i ett par meningar. Det är perfekt när man behöver fräscha upp minnet eller behöver känna till bakgrunden kring ett ord.

Artikeln om Berlinmuren skulle kunna anpassas på detta vis:

Vad: En mur som byggdes under andra världskriget för att skilja Öst- och Västtyskland åt
När: Byggdes 1961 och revs 1989
Var: Rakt genom Tyskland, delade huvudstaden Berlin
Hur: 15 000 personer började att bygga muren genom att…
Varför: Därför att…

Givetvis något mer konkret och detaljerat, men ni fattar principen. Man kan besvara de sex journalistiska grundfrågorna; vad som har hänt, vem som har gjort det, var det hände, hur det gick till, varför det hände (orsak) och vilka konsekvenser det fått.

Dessa frågor är universella och kan förklara det mesta som ryms på planeten, i alla fall i nyhetsväg. Att förklara en teknik eller metod är givetvis svårare (som exempelvis inductance), men inte omöjligt.

Det finns ju redan ”Simple english” på Wikipedia som är för engelsknybörjare. Den här formen av ”expressuppslagsverk” tror jag starkt på i framtiden. När Wikipedia har vuxit ännu mer så finns det utrymme för att tolka befintliga artiklar och översätta dessa till enbart kalla fakta. Vill man läsa mer så går man till huvudartikeln.

En annan fördel med denna homogena indelning är att det blir semantiskt. Det går enkelt att ta fram viktiga årtal för Berlinmuren, helt automatiskt. Att spotta ut en xml-fil med ”the when, the who and the what” är inte heller några konstigheter. Mobila nätsurfare kan skatta sig lyckliga att slippa skrolla genom långa texter efter de viktiga kärnpunkterna.

Tråkig läsning? Kanske. Snabb kunskapsinhämtning och bättre allmänbildning? Absolut.

Vad tror ni om min idé?