Kommenterspam och sökning digitalt

I dag skickar jag med två surftips som jag tycker är passande. Båda är från tidningsnätverket IDG:
Spam tvingar bloggare stänga av kommentering

Spaminlägg på debattforum, som falska länkar till porrsajter, bli ett allt större problem. Många tar nu bort möjligheten att kommentera.

Fyra av fem unga söker digitalt

Knappt var femte person i åldersgruppen 16 till 29 år söker i en tryckt katalog för att få tag i en uppgift, medan 81 procent, föredrar att söka digitalt.