Så använder du drop-downs effektivt i din navigation

Som jag har skrivit tidigare så bör man inte använda drop-down-listor som menyer. De går inte att överblicka, ger problem med tillgängligheten och är ett hinder för sökmotorer.

Men jag vill fylla på med en sak. Drop-down-listor kan vara bra vid speciella tillfällen när användaren på förhand vet vad som finns i den.

Det kan vara när användaren ombeds att välja en månad eller ett län. Alla vet att det finns tolv månader och det kommer därför inte som någon större överraskning när vi klickar på drop-down-listan. Att skumma igen tolv helt okända och slumpvist ihopsattta alternativ kräver betydligt mer tankearbete. Tankearbete är något ska man förhinda för besökaren i så stor utsträckning som möjligt.

Dock bör man inte försöka lägga in alla kommuner i en lista och be användaren att välja ett alternativ. Det finns 290 kommuner i Sverige och det krävs lite fingerfärdighet för att hitta rätt.

I fallet med kommunerna är det bättre att försöka låta användaren klicka sig djupare. Kanske börja allmänt med att välja län, därefter välja en av kommunerna i länet i en ny drop-down. På så vis blir det fler klick, javisst, men det blir å andra sidan betydligt mindre att överblicka i taget.

Det finns tester gjorda på hur många ”nivåer” en användare föredrar att gå i en hieraki och vilken metod som anses bäst. Vill du veta mer om navigation? Läs en studie där sex typer av navigeringar har testats: A Study of Website Navigation Methods.