Hur många ord per mening skriver du?

Steven Johnson gjorde en jämförelse av ord per mening i några av sina egna och andras böcker.

Words Per Sentence

Det intressanta är att vi har en viss skrivstil som återspeglar sig i böckerna. Marknadsföraren Seth Godin fanns med bland urvalet och det visar sig föga förvånande att hans böcker är kortast till antalet ord per mening. Men däremot ligger någon enstaka bok med genomsnittet när det gäller komplexa ord.

Komplexa ord räknades som ord med tre eller fler stavelser. Författaren Frederic Jameson, däremot, ligger i ett eget skikt med långa meningar och komplexa ord mest hela tiden. 53 ord per meningar ligger i toppen.

En intressant stilstudie. Hur skriver du själv?