Folk tror inte på vad du säger till dem

Folk tror inte på vad du säger till dem.

De tror sällan på vad du visar dem.

De tror ofta på vad deras vänner säger till dem.

De tror alltid på vad de intalar sig själva.

(Ett utmärkt talesätt, ursprungligen av Seth Godin.)