Vi läser webbsidor i ett F-format mönster

När vi läser webbsidor går våra ögon runt på sidan som bokstaven F. Vi skannar först två horisontella linjer och sedan en vertikal.

Heatmap

Det skriver Jakob Nielsen i sin senaste Alertbox F-Shaped Pattern For Reading Web Content.

Jakob har testat 232 användare i hur de läser på några utvalda webbplatser på nätet. Så här gör de:

  1. Först läser de i en horisontell rörelse, vanligtvis i den övre delen av innehållet. Det är detta som formar F:ets översta linje.
  2. Därefter går användarna ned en bit och läser nästa horisontella rörelse. Men denna är inte lika omfångsrik som den första.
  3. Nästa steg är att skanna igenom innehållets vänstra del genom en vertikal ögonrörelse. Ibland går det långsamt och systematiskt, ibland snabbt. Denna vertikala rörelse formar stommen på bokstaven F.

Ibland är mönstret inte lika uppenbart, utan kan vara mer mot ett E eller upp-och-nedvänt L. Men generellt menar Jakob att F dominerar.