Besökta länkar ska byta färg

När du klickar på en länk ska den byta färg. Då vet besökaren att han eller hon redan varit där.

Då undviker du att besökaren:

  • Råkar besöka samma sida upprepade gånger (man länkar ju inte alltid samma ord eller fraser).
  • Tappar bort sig eftersom förståelsen för varje länks mening ökar.
  • Tar fel på de länkar som redan har besökts, eftersom skillnaden är för liten.
  • Ger upp eftersom besökaren inte får kontrollen och kan navigera som han eller hon själv vill.

Utforma dina länkar så här:

  • Gör länkar understrukna och färgade. Visa aldrig färgad eller understruken text om det inte är en länk.
  • Använd en annan färg för besökta länkar.
  • Placera inte länkar för nära varandra. Då kan det bli svårt att överblicka, och personer med sämre motorik kan ha svårt att klicka på dem.
  • Använd inte liten text. Text är till för att läsas och monitorer är inte bra att läsa ifrån.

Källa: Change the Color of Visited Links och Design Guidelines for Visualizing Links