Tillgänglighet

Filmer om tillgänglighet

Tänk om du, som seende, får umgås med blinda dagligen och den enda informationen från myndigheter är blindskrift. Varannan torsdag klockan 14.00 kan du dock få blindskriften uppläst.

Det låter horribelt, men den omvända situationen existerar faktiskt. Tillgängligheten är dålig och därför har också Handisam producerat ett antal filmer om tillgänglighet för att visa på dessa aspekter och hur absurt det är, att inte alla samhällets medborgare får tillgång till information och kan ta sig dit de vill.

Filmerna är dock i Windows Media-format. Det är inte tillgängligt.

Läs också Vilka funktionshinder finns det?

(Via inUseful)

Varför arbeta med användbarhet och tillgänglighet?

Den frågan besvarar Verva, verket för förvaltningsutveckling, i en bra presentation du kan låna.

Vi vill ge dig stöd att övertyga dina kollegor eller kunder varför ni bör arbeta med användbarhet och tillgänglighet när ni utvecklar er webbplats. Därför har vi tagit fram en presentation som du kan hitta inspiration och stöd i.

Stöd att argumentera för användbar och tillgänglig webb