Ordets makt – därför är bra texter så viktigt

Bättre än så här tror jag inte man kan uttrycka det. Copywriting handlar inte bara om att ”skriva text”, utan om att se det som mottagaren ser – och sätta det i ord.