Våra ögon fokuserar bara på delar av webbsidan när vi surfar

Eye-tracking är ett sätt att följa ögonrörelser på en webbplats och se vad försökspersonen tittar på. StomperNet har satt ihop ett videoklipp om hur vi ”ser” webbsidor och ger tips om hur man designar webbsidor med ögonen i fokus (ursäkta ordskämtet):

I klippet talas om fovea, det område i vårt seende där vi ser som mest detaljer. Det är utformat precis som en widescreen-tv, det vill säga i formatet 16:9.

Grundregeln är att webbsidor därför bör designas med små bitar av information som är bredare än vad de är högre. Då kan ögat se helheten direkt utan att behöva skanna för att se hela innehållet.

Dela också av information med hjälp av hög kontrast eller genom vitt utrymme.

Dessutom är en vanlig uppfattning att man inte ska göra listor eller menyalternativ mer än sju till antalet. Anledningen är att man inte kan hålla fler objekt i huvudet, få översikt och att det tar längre tid att räkna och därmed uppfatta.