Enkelhet säljer inte (men ju fler valmöjligheter, desto mindre får man gjort)

Don Norman skriver att Simplicity Is Highly Overrated och att det i praktiken inte säljer.

I stället för en enkel brödrost med två reglage väljer vi i stället en brödrost med femtioelva knappar och automatisk upp- och nedsänkning av brödskivorna.

Det kan nog mycket väl vara så. Vi letar efter den produkten som har flest funktioner. Men jag anser att Norman har fel, i alla fall om man tittar på den virtuella världen. Att välja en produkt är inte samma sak som att använda den.

En användbar produkt är i ordets bemärkelse en produkt som är lätt att använda, eller fyller behovet väl. När man står inför valet och kvalet med att välja en produkt av flera har man ofta inget annat än specifikationer att gå på.

Men när det kommer till webbplatser är det mycket mer än funktioner som spelar in. Då de används från första början är användbarheten en mycket viktigare faktor är funktioner.

Samtidigt vill jag visa ett videoklipp från konferensen Google TechTalks. Om du är intresserad av användbarhet ska du absolut titta på det. Jag har influerats otroligt mycket av Barrys tal.

The Paradox of Choice – Why More Is Less

1 tim 4 min, Barry Schwartz, Google TechTalks, 27 april 2006.

En webbplats där du i princip kan göra vad som helst leder till lägre produktivitet. Det gäller att ta vissa saker för givet, att ta fram standardvärden som passar de flesta. Ta sökmotorn Google som exempel. Det finns bara en enda sak du kan göra på startsidan. Söka.

(Via anvandbart.se och justaddwater.dk)