Använder du metadata effektivt?

Metadata betyder data om data. Det låter en aningen abstrakt första gången man hör det, men det handlar enbart om egenskaper för ett objekt.

Om vi tar en bil som exempel kan metadatan bestå av färg, bilmodell, antal dörrar, motorstorlek, cylindrar och så vidare. För en webbsida består metadata exempelvis av författare, publiceringsdatum och beskrivning.

Nyttan med metadata är inte helt uppenbar vid en första anblick. Men om du märker upp dina webbsidor stategiskt med rätt metadata kan man göra underverk för sin webbplats. Inte minst för att underlätta för sökmotorer (både för Google och de interna sökmotorerna på webbplatsen). Grundtanken med metadata är att den ska läsas av en maskin eller ett script.

Om du bloggar själv har du säkert hört talas om att ”tagga” inlägg. Skriver du inlägg om nyheter från Sverige kan du ”tagga” inlägget med nyckelord som exempelvis ”Stockholm” och ”Göteborg”. Därefter kan man sammanställa en lista över alla inlägg om Stockholm och så vidare.

Metadata kan du alltså utforma precis hur som helst, men det finns några standarder som du kan använda. En av dem är Dublin Core som tagits fram speciellt för internet. Den innehåller 15 element (eller fält) och alla är valfria.

De 15 elementen i Dublin Core är följande:

 1. Title
 2. Creator/Author
 3. Contributors
 4. Subject/Keywords
 5. Description
 6. Publisher
 7. Dates: creation; last modified
 8. Identifier
 9. Resource type
 10. Format
 11. Relation
 12. Source
 13. Language
 14. Coverage
 15. Rights

Dublin Core kan fysiskt placeras på flera ställen, men enklast är direkt i sidhuvudet på webbsidan. Så här kan det se ut:

<meta name="DC.Title" content="Alla bilmodeller från 1950-talet" />
<meta name="DC.Subject" scheme="AACR2" content="Bilar" />
<meta name="DC.Subject" scheme="LIV-MN" content="1950-talet" />
<meta name="DC.Description" content="Arkiv över alla bilmodeller från 1950-talet med tillhörande bilder." />
<meta name="DC.Creator.PersonalName" scheme="AACR2" content="Andersson, Anders" />
<meta name="DC.Publisher.CorporateName" scheme="AACR2" content="Bilföretaget AB" />
<meta name="DC.Date.Creation" scheme="ISO 8601" content="2006-03-20" />

Om vi skulle bygga en egen sökmotor kan vi dra stor nytta av denna metadata. Sökmotorn kan hitta alla dokument som Anders Andersson har skrivit (DC.Creator.PersonalName), eller alla artiklar som handlar om bilar eller 1950-talet (DC.Subject). Om flera webbsidor har ”Bilar” som ämne kan vi få upp relaterade sidor. Endast fantasin (och mängden metadata!) sätter gränserna.

Som du kan se så är sökmotorer inte mycket till nytta om det inte finns metadata. Men på grund av missbruk har de flesta sökmotorer valt att ignorera keywords (<meta name="keywords" content="lista över nyckelord">), men det hindrar inte dig från att använda det i en egen sökmotor.

Tänk också på att <title> räknas som metadata. Det tillhör inte själva innehållet (det mellan body-taggarna), men beskriver det. Du vet nog redan hur viktigt det är att skriva en bra rubrik i title, så förhoppningsvis kan du förstå hur viktigt det är med resten av metadatan – givetvis beroende på i vilket sammanhang materialet ska presenteras.

Lär dig mer om metadata

Metadata är inget nytt. Ordet uppfanns redan på 1960-talet och det finns en hel del skrivet om ämnet. Men här koncenterar jag mig på det viktigaste metadatan för webben:

 • Metadata is essential web writing skill: Part 1. Artikel som förklarar att metadata inte har med teknik att göra, utan innehåll. Metadata är en grundläggande kunskap och ska skötas av skribenter och redaktörer.
 • Metadata Overview (Power Point). En Power Point-presentation som kortfattat beskriver nyttan med metadata i allmänhet och Dublin Core i synnerhet. En bra guide om du har förstått vad metadata är för något, men inte är helt övertygad att det är något för dig.
 • Dublin Core Metadata Template. En mall som du kan kopiera & klistra in i din webbsidor med syntaxen på metadatan.
 • Metadata for the Web – RDF and the Dublin Core. Går även in på RDF, som är ett helt ramverk för att kunna bygga in metadata i applikationer. Det är utbyggbart nästan i det oändliga och verkligen användbart om du har stora krav på metadata, till exempel relationer mellan objekt i flera led eller många typer av metadata på en och samma gång.