10 knep för att skriva bättre webbtexter

Att skriva för webben är en speciell konst. Det går inte att ta en pappersbroschyr eller uppsats och slänga över all text på nätet. Det måste skrivas om för att passa skärmen och det arbetssätt man har på nätet.

 1. Skriv kort. När du läser på skärmen läser du 25 procent långsammare visar undersökningar. Alla dina texter kan kortas med ungefär hälften. När du har gjort det kan du korta hälften igen.
 2. Skriv enkelt. Försök inte skriva svårt. Skriv enkelt, det tjänar alla på. En lång mening kan ofta delas upp i två korta.
 3. Skriv nödvändigheter. Skriv inte saker som inte behövs. ”Välkommen gäst!” eller ”Du var här senast klockan 12.00” fyller ingen vettig funktion.
 4. Skapa scanpunkter. På nätet läser vi inte. Vi skannar. Därför är det bra om du fetmarkerar ord (som jag gör) så att du får fästpunkter för blicken.
 5. Variera texten. Många och korta stycken, rubriker i flera nivåer och kortfattat innehåll som går pang på rödbetan. Växla mellan långa och korta meningar. Andra bra sätt att variera texten är bilder, punktlistor, rubriker, tabeller och citat.
 6. Ge exempel. Förklara något komplicerat genom exempel som många känner igen.
 7. Rubriken säger allt. Sökmotorer har gett oss ett nytt sätt att leta information. Vi letar efter den rubrik som matchar vår sökjakt bäst. ”Fordon” är för bred och allmän rubrik. ”Silverfärgade fordon från 1950-talet” ger svar på tal. Bra rubriker syns överallt.
 8. Skriv omvänd pyramid. Det viktigaste du skriver ska komma först. Helst ska du säga det du vill ha sagt redan i rubriken. Den text som kommer sist är minst viktig, och kan därför tas bort om texten är för lång.
 9. Strukturera upp. Dela in texten i många delämnen och sätt en rubrik på varje. Gör sedan detta på alla din texter. En bra skriven text hjälper inte om övriga hundra är skit.
 10. Stava rätt. En självklarhet för texter med någon som helst värdighet. Läs varje ord baklänges, då ser du dina egna misstag lättare. Låt någon annan läsa texterna innan de läggs upp. Kör igenom rättstavningen i ditt ordbehandlingsprogram, men kom ihåg att den inte klarar allt!

Vill du veta mer? Webbplatser jag rekommenderar dig att läsa vidare på:

 • Webbpennan är till för dig som skriver, redigerar och publicerar webbtext. Ta hjälp av deras konkreta tips eller prova något interaktivt exempel.
 • Klarspråkstestet visar hur begriplig en text är. Testet hjälper dig att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten.
 • Språknämnden följer svenskans utveckling i tal och skrift. De ger ut böcker, har rådgivning, föredrag och forskning.