Textproduktion

Backend Media kan hjälpa dig med dina texter.

Peters specialitet är framför allt webbtexter, där han också ser texten i ett helhetsperspektiv. Det innebär att struktur sidor emellan och sökmotoroptimering är minst lika viktigt som den enskilda texten i sig.

Backend Media hjälper dig med copywriting:

  • Webbtexter
  • Broschyrer
  • Säljbrev
  • Annonser
  • Pressmeddelanden
  • Korrektur

Peter har också gjort mängder med kortfilmer och kan därför bildberättande, dramaturgi och retorik på sina fem fingrar. Om du behöver text producerad inom ämnen som rör film, video, internet eller marknadsföring får du stor specialkunskap på köpet.

Kontakta Backend Media för mer information och referenser, eller om du bara vill säga hej och knyta kontakter. Du kan också läsa mer om Peter och den här bloggen.

Väl mött!