Här är e-brevet som avslöjar de fula SEO-knepen

Hur gör oseriösa sökmotoroptimerare när de ska sälja in sina kunder? De skickar mängder med e-post till olika hemsidor och ber dem länka till sina kunder för pengar. I strid mot gällande riktlinjer.

SuperSerp

Google har under flera år sagt att köp av länkar inte är tillåtet enligt deras riktlinjer (såvida de inte använder attributet rel="nofollow" på länkarna, som inte ska påverka PageRank).

Så det är alltid kul när man får e-post som uppmuntrar till brott mot dessa regler, se bilden till höger eller texten nedan.

Hej!
Jag undrar om du tar in sponsrat innehåll till din sida? Jag letar efter relevanta sidor att använda åt min klient i samband med en speciell kampanj för tillfället, samt vill bygga relationer
med olika webmaster för framtida projekt.
Min klient är ett respekterat online spelföretag och länken inom artikeln kommer att vara till en av deras kasino/bingospel sajter.
Allt innehåll är skräddarsytt för att passa in på webmasterns sida.Vänligen se nedan exempel på några av våra sponsrade inlägg:

http://www.moviezine.se/artikel/13838
http://whatsupsthlm.se/restaurang/hur-du-tillbringar-en-weekend-i-stockholm/9932/
http://teaterstockholm.se/2013/08/16/fem-anledningar-varfor-teaterscenen-ar-battre-an-film/
Vår budget för den här kampagnen är: 800 SEK per artikel. Om du kunde jobba med oss den här gången skulle jag vara glad att skicka över så mycket relevant verksamhet som
möjligt till dig på en regelbunden basis.
Jag ser fram emot att höra från dig.

XXXX XXXXXX XXX@superserp.com
superserp marketing specialist

This message is confidential. It may also be privileged or otherwise protected by work product immunity, confidentiality or other legal rules. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of SuperSerp.

If you no longer wish to receive emails from us, please click here

Jag har (uppenbarligen) tagit bort namnet på den person som skickat mejlet eftersom det inte är relevant. Tydligen så ligger min e-postadress på någon e-postlista. Genom länken längst ned i mejlet vill de tydligen att jag ska avsluta prenumerationen.

Upp till två tredjedelar av innehållet i vanliga dagstidningar kan komma från en påverkanspart (Järvå & Dahlgren, 2013). Men hur många av nyheterna på internet som egentligen kommer från påverkansparter är inte lika väl undersökt. Däremot finns det ju många fall som tagits upp i medierna när det gäller bloggare som får prylar hemskickade och skriver positiva omdömen om prylarna.

Däremot är det god praxis att skriva varifrån nyheten kommer, även om man såklart kan missa det ibland. Däremot är det en stor skillnad på att glömma skriva varifrån man får nyheten jämfört med att bli betald för att skriva en nyhet där man nämner vissa företag och länkar till dem. Sponsrade nyheter kan vara helt i sin ordning så länge som det framgår att de är sponsrade. Av de tre länkarna i e-brevet är det bara Teater Stockholm som skriver ut att nyheten är sponsrad (”Sponsrat inlägg” längst ned till höger), medan MovieZine skriver ”Av Annons” i artikelns byline. Ingen av de tre sidorna följer dock Googles riktlinjer.

Etik är viktiga frågor. Det framgår förmodligen för alla som läst vad jag skrivit om moralisk universalism och hur PR-konsulter hjälper tvivelaktiga kunder.

Vad tycker du? Är det rätt eller fel att köpa länkar?

Gillade du artikeln?
Få senaste artiklarna direkt i din inkorg. Jag skickar aldrig spam.
 • Vad tusan har Googles riktlinjer för synlighet i deras sökmotor med etik att göra?

 • Peter Dahlgren

  Det är bara en av många saker som kan ha relevans för handlingen.

  1. Man kan fråga om det är rätt eller fel att motsätta sig Googles riktlinjer för att öka sin PageRank.
  2. Man kan fråga om det är rätt eller fel att skriva nyheter vars enda syfte verkar vara att marknadsföra ett Casino.
  3. Man kan fråga om det är rätt eller fel att skriva nyheter som är betalda av andra, utan att det framgår.
  4. Man kan fråga om rätt eller fel över huvud taget ska gälla SEO, betalda länkar, sponsrade nyheter och dylikt.
  5. Och så vidare.

  Att följa någons riktlinjer (eller ej) har i allra högsta grad med moral att göra (och etik i betydelsen studiet av moral). Däremot kan såklart frågeställningen variera.

 • Jag tror inte att Google själva någonstans skriver att det är oetiskt att inte följa deras riktlinjer. Jag vet inte vad du har för relation med Googles sökmotor men att saker jag gör på min egna webbplats ska kunna vara omoraliskt gentemot Google är en för mig totalt främmande uppfattning. Mitt moraliska ansvar är gentemot uppdragsgivaren, aldrig Google. I det ansvaret är att inte utsätta uppdragsgivaren för risker utan att denne inte är medveten om det, aldrig någonsin med hänsyn till vad som står i ett amerikanskt bolags riktliner. De äger inte Internet mer än mig.

 • Peter Dahlgren

  Det har jag inte heller skrivit. Det jag har skrivit handlar bland många andra saker om huruvida det är oetiskt att inte följa riktlinjer för att förbättra sin PageRank. (Det är en fråga, inte ett påstående.)

  Om man inte vill synas i Googles sökmotor är det förstås helt okej att inte följa Googles riktlinjer. Det är implicit i argumentet från Google, det vill säga något i stil med ”om du inte följer våra riktlinjer så tar vi bort dig från vårt index”.

  Jag har aldrig lyft frågan ”är det oetiskt att inte vara Google till lags?”. Det är, som du säger, en ganska främmande uppfattning.

  Jag förstår att du tolkar min frågeställning utifrån ett sökmotoroptimerar-perspektiv, men om du breddar den något så ser du även att jag inkluderar publicister. Till exempel om det är etiskt försvarbart att som publicist lägga ut nyheter som är betalda och främjar ett särintresse, snarare än ett allmänintresse. (Återigen är detta en fråga, inte ett påstående.)

 • Stefan Janson

  Etiska regler sätter var och en och har inget med någon annans riktlinjer att göra.
  Däremot kan ens egna etik vara att följa ett företags riktlinjer, stor skillnad där.

  Vissa anser att bryta mot deras riklinjer är oetiskt, några anser man kan bryta några, vissa skiter fullständigt i deras riktlinjer.

  Annat exempel på etik i annan bransch är KPA, de investerar bara i vissa företag de anser vara etiska, det betyder inte att företag är illegala. Jag tror inte alla dessa företag KPA inte investerar i heller skriver det är oetiska.

 • Bra att du belyser frågan om etik och påverkan genom att, som du skriver, visa exemplet ”de fula SEO-knepen”. Du visar hur en aktör förhåller sig till de möjligheter och begränsningar som kan finnas exempelvis vid sponsring. I slutet på inlägget skriver du om god praxis, och det stämmer i allt väsentligt med vad jag själv har fått lära mig om avsikt och tydlighet vid publicering.

  Men, som du också mycket riktigt påpekar, verkligheten visar många gånger upp en bild som stämmer illa med läroboken och/eller en avsändares påstådda avsikt. Det kan vara slarv, det kan vara okunnighet, det kan vara allehanda andra saker som förvränger intrycken. Inte sällan grips jag av misstanken att vi alltför sällan stannar upp för att ta ställning till manipulation. I ditt exempel är det ganska enkelt att direkt sätta sig vid tangentbordet och skriva av sig. Du kan ju genast påvisa ett manipulativt beteende hos avsändaren, SuperSerp med sin SEO-service. Du kan visa hur ett par av exemplen alldeles uppenbart avfärdar vad många kallar god praxis eller sedvänja bland publicister.

  Betydligt svårare är det för de läsare som inte har tillräcklig erfarenhet och stöd för att kritiskt granska texters härkomst och/eller avsikter. Det blir vanligen alltför svårt att göra härledningar, att rikta kritik och frågeställningar. Inte blir det lättare när den oinvigde ska försöka att hitta ett forum för att dryfta eventuella frågor eller sitt ogillande.

  Jag menar att det är ett problem att ett manipulativt beteende av det här slaget har så stor utbredning och ringa kritisk uppföljning. Min erfarenhet är att varje enskilt fall lätt anses vara av så liten betydelse att vi överser, eller av praktiska skäl tvingas överse, med eventuella övertramp. Därför är varje inlägg av det slag du skrivit här ett bra bidrag till att hålla frågan om det manipulativa beteendet levande. Det vill säga ett bidrag till att åstadkomma alltmer genomtänkta moraliska överväganden vid publicering.

  Att skriva och sälja en bok om påverkan och manipulation är även det ett bidrag.
  Keep Up…

 • Vad säger du egentligen? Liknelsen med KPA ligger ju helt utanför diskussionen och är då knappast en liknelse. Vad jag säger är att den som har ett uppdrag vad gäller SEO till en kund har ansvar mot kunden, inte till någon tredje part som arbetet inte berör. Var Google väljer att placera webbplatsen (som optimeras) i sökresultatet har fortfarande inget med moral eller etik att göra.

 • Det kan ju vara oetiskt om arbetet är riskfyllt och om kunden inte har informerats om risken. Störst risk anser jag dock webbyggeriet ha, okunniga webbproducenter som försvårar för Google att indexera webbplatsen eller låter kunden tro att de kan SEO även om det för dem enbart är ett begrepp som de slänger sig med för att kunna debitera mer. Det är oetiskt, om man nu ska använda det begreppet:)

 • Peter Dahlgren

  Ja, det kan i all väsentlighet vara en oetisk faktor på andra sidan av spektrumet.

  I grunden har vi fyra typer av aktörer:

  – Kunden som köper seo.
  – Leverantören av seo.
  – Hemsideägare som leverantören kontaktar.
  – De som läser texten som hemsideägaren skriver.

  Följaktligen kan det uppstå moraliska implikationer bland dessa relationer, vilket gör att arbetet som alla gör (tillsammans) får mer långtgående konsekvenser än vad den enskilda aktören gör.